ADR Sud Muntenia

ADR Sud-Muntenia, partener al Băncii Mondiale în elaborarea noii strategii de țară

Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud-Muntenia a găzduit, la sediul central din municipiul Călărași, evenimentul de consultare cu autoritățile și actorii locali din regiunea Sud-Muntenia, în cadrul procesului de elaborare a noii strategii de parteneriat de țară dintre Banca Mondială și România.  

Întâlnirea a fost organizată de Biroul din România al Băncii Mondiale în colaborare cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia și Primăria Municipiului Călărași. La eveniment a participat delegația Băncii Mondiale condusă de Anna Akhalkatsi - manager de țară pentru România, primarul municipiului Călărași - Marius Dulce, iar din partea ADR Sud-Muntenia, Gabriela Călin - director Autoritatea de management PR SM 2021-2027, alături de Andreea-Mirela Tache - director Cabinetul Directorului General și Daniela Traian - director Direcția Dezvoltare. 

La inițiativa directorului general al ADR Sud-Muntenia, Liviu Gabriel Mușat, pe ordinea de zi s-a introdus și consultarea cu privire la Planul de acțiuni ce va fi introdus în foaia de parcurs regională pentru consolidarea capacității administrative a ADR Sud-Muntenia. 

În cadrul întâlnirii s-a prezentat activitatea derulată de Bănca Mondială în România, concluziile unui diagnostic de țară realizat recent și o propunere de priorități pentru noua strategie. Prezentarea a fost urmată de o discuție liberă cu participanții, referitoare la trenduri și opțiuni de dezvoltare în Municipiul Călărași și în regiunea de dezvoltare Sud-Muntenia. Participanții au fost invitați să discute și despre sprijinul necesar la nivel local sau/și regional pentru îmbunătățirea calității vieții pentru toți cetățenii, dezvoltarea sectorului privat și înregistrarea unei performanțe mai mari a sectorului public. Consultarea are loc în cadrul procesului de elaborare a noii strategii de parteneriat de țară dintre Banca Mondială și România pentru următorii cinci ani. 

Prin intermediul acestei strategii, organizațiile Băncii Mondiale prezente în România, respectiv Banca Mondială (prin intermediul Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare) și Corporația Financiară Internațională vor continua să ofere asistență tehnică și financiară Guvernului României și sectorului privat, în vederea sprijinirii unei creșteri economice verzi, reziliente, durabile și incluzive. 
Consultarea din regiunea Sud-Muntenia face parte dintr-o serie de consultări în regiunile de dezvoltare ale României. Acestea au rolul de a contura noua strategie mai sus menționată pentru ca sprijinul financiar și tehnic al Băncii Mondiale să poată contribui, printre altele, la reducerea sărăciei, încurajarea prosperității într-un mod mai incluziv, dezvoltarea sectorului privat și întărirea capacității instituționale pentru servicii publice de bază de calitate și accesibile tuturor.  

Alte știri ADR Muntenia