ADR Sud Muntenia

ADR Sud-Muntenia lansează Apelul 5 pentru depunerea fișelor de proiect 5D

ADR Sud-Muntenia lansează Apelul 5 pentru depunerea fișelor de proiect, în conformitate cu prevederile apelului „Sprijin pentru pregătirea de proiectelor de infrastructură în domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variantele ocolitoare și/ sau drumuri de legătură, centre de agrement/ baze turistice/ tabere școlare și infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potențial turistic”, din cadrul Programul Operațional Asistență Tehnică, Axa Prioritară 1 - Întărirea capacității beneficiarilor de a pregăti și implementa proiecte finanțate din FESI și diseminarea informațiilor privind aceste fonduri, Obiectivul specific 1.1 - Întărirea capacității beneficiarilor de proiecte finanțate din FESI de a pregăti şi de a implementa proiecte mature, Acțiunea 1.1.1 - Asistență orizontală pentru beneficiarii FESI și specifică pentru beneficiarii POAT, POIM și POC, inclusiv instruire pentru aceștia și pentru potențialii beneficiari FESI.

Apelul 5 pentru depunerea fișelor de proiect este unul cu depunere la termen, respectiv în perioada 29 mai, ora 8:00 – 14 iunie 2023, ora 17:00, aplicând criteriul primul venit - primul evaluat, cu respectarea condițiilor din OUG nr. 88/2020, până la atingerea plafonului alocat.

Fișele de proiect se vor depune cu adresă de înaintare, prin poșta electronică, la următoarea adresă: fise.proiecte@adrmuntenia.ro.

La nivelul regiunii Sud-Muntenia, valoarea care va fi destinată elaborării documentațiilor în domeniul infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variantele ocolitoare și/sau drumuri de legătură, pentru Apelul 5, este de 5.817.537,39  lei.

Bugetul maxim solicitat prin POAT, pentru elaborarea documentațiilor tehnico-economice aferente unui proiect de infrastructură este de maximum 5% din valoarea totală estimată a investiției (valoarea investiței se consideră inclusiv TVA)

Valoarea finanțării nerambursabile, din POAT, reprezintă maximum 98% din valoarea eligibilă necesară elaborării  documentațiilor. Diferența va fi contribuția proprie a solicitanților.

Solicitanții care pot depune fișe de proiecte în vederea realizării documentațiilor tehnico-economice sunt județe individual sau parteneriate între acestea și/sau între acestea și autorități publice locale pentru proiectele destinate infrastructurii rutiere de interes județean, inclusiv variantele ocolitoare și/sau drumuri de legătură.

Activitățile care vizează elaborarea  documentațiilor trebuie să fie implementate în intervalul de timp iunie 2020 - 15 decembrie 2023.

Metodologia si anexele pot fi descărcate accesând link-ul următor: https://www.adrmuntenia.ro/index.php/download_file/article/919/metodologie-5D-apel-5_0.rar

Sediul ADR Sud-Muntenia
Sediul ADR Sud-Muntenia

Alte știri ADR Muntenia