ADR Sud Muntenia

ADR Sud Muntenia susține finanțarea proiectelor mature ale mediului privat prin PNRR!

Asociația Agențiilor pentru Dezvoltare Regională – ROREG, la inițiativa Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, propune ca proiectele depuse în cadrul POR 2014-2020 de actorii din mediul privat, ce depășesc alocarea programului, să poată fi finanțate din fondurile alocate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), în condițiile încadrării acestora în regulile și prevederile care se vor agrea la nivelul acestui program de finanțare.

În sprijinul acestei inițiative, se constată faptul că proiectele depuse în cadrul POR 2014-2020 sunt proiecte mature, elaborate în conformitate cu prevederile ghidurilor specifice aferente programului. Pentru o parte dintre aceste proiecte au fost parcurse și etapele de evaluare, selecție și precontractare, în ideea de a avea proiectele pregătite pentru contractare în cazul identificării de fonduri suplimentare.

Considerăm că în contextul crizei provocate de COVID-19 este necesar să acordăm sprijin financiar semnificativ și eficient solicitanților de finanțare care au deja dezvoltate proiecte mature, astfel încât să accelerăm revigorarea mediului privat, dar și procesul de diminuare a disparităților intra și inter-regionale prin Planul de Redresare și Reziliență pe care România îl elaborează, plan ce stabilește prioritățile investiționale și reformele necesare pentru redresare și creștere sustenabilă, corelate tranziției verzi și digitale avute în vedere de Comisia Europeană.

Alte știri ADR Muntenia