ADR Sud Muntenia

Concurs pentru ocuparea unui post de expert în cadrul Compartimentului Verificare Achiziții Publice POR Sud Muntenia, Serviciul Autorizare Proiecte, Direcția Autoritatea de Management POR Sud Muntenia, la sediul central din municipiul Călărași - 3 martie 2021

AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ SUD MUNTENIA

ORGANIZEAZĂ, ÎN DATA DE 3 MARTIE 2021, CONCURS PENTRU OCUPAREA UNUI POST DE EXPERT ÎN CADRUL COMPARTIMENTULUI VERIFICARE ACHIZIȚII PUBLICE POR SUD MUNTENIA, SERVICIUL AUTORIZARE PROIECTE, DIRECȚIA AUTORITATEA DE MANAGEMENT POR SUD MUNTENIA, LA SEDIUL CENTRAL DIN MUNICIPIUL CĂLĂRAȘI. CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCĂ VA FI CU TIMP PARȚIAL (4 ORE PE ZI) PE DURATĂ DETERMINATĂ DE 12 LUNI DIN MOMENTUL ANGAJĂRII.

Cerințe obligatorii pentru ocuparea postului:

  • Studii superioare absolvite cu diplomă de licență în una dintre următoarele ramuri de știință: inginerie civilă, inginerie industrială și management, științe economice sau științe juridice;
  • Minim 3 ani experiență în domeniul achizițiilor publice (programare achiziții publice, elaborare documentație de atribuire, atribuire achiziții publice, verificare dosare achiziții publice);
  • Capacitate de lucru în echipă;
  • Capacitate de analiză și de sinteză;
  • Cunoștințe foarte bune de limba engleză (limba de lucru este engleza).

Alte cerințe:

  • Disponibilitate pentru deplasări în interes de serviciu.

Dosarele de înscriere se vor transmite online la adresa de e-mail resurseumane@adrmuntenia.ro, până la data de 26 februarie 2021, ora 14.00.

Concursul se va desfășura prin susținerea unui interviu de selecție cu scopul de a verifica informațiile furnizate de candidat în dosarul de înscriere, de a verifica valoarea și relevanța experienței și cunoștințele din bibliografie ale candidatului.

Interviurile se vor susține online prin intermediul platformei Skype, în data de 3 martie 2021, începând cu ora 9:00.

Informații suplimentare se pot obține la tel. 0242/331.769 (persoană de contact: Mâțu Ioana - Șef birou resurse umane, e-mail: resurseumane@adrmuntenia.ro. Cuprinsul prezentului anunț, bibliografia, precum și documentele necesare înscrierii la concurs pot fi consultate și pe site-ul ADR Sud Muntenia, la adresa www.adrmuntenia.ro, sectiunea Bibliotecă > Documente utile > Bibliografii concursuri angajare, link: https://www.adrmuntenia.ro/download_file/document/1218/Concurs-CVAP-AM-03-2021.rar.