Acum ne puteți găsi și pe

ADR Sud Muntenia lansează în consultare publică, până la 30 octombrie a.c., Ghidul Solicitantului simplificat pentru acordarea de sprijin financiar pentru elaborarea documentațiilor necesare implementării proiectelor de specializare inteligentă ale regiunii Sud Muntenia!

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a publicat marți, 20 octombrie 2020, spre consultare publică, varianta draft a Ghidul Solicitantului simplificat pentru acordarea de sprijin financiar pentru elaborarea documentațiilor necesare implementării proiectelor de specializare inteligentă ale regiunii Sud Muntenia și anexele aferente.

Consultarea publică se va derula în perioada 20-30.10.2020, observațiile și propunerile putând fi transmise până la data de 30.10.2020, ora 14.00, la adresa de email programe@adrmuntenia.ro cu subiectul emailului „Observații ghid simplificat Specializare Inteligentă”.

Documentele suport aferente ghidului simplificat sunt:

ADR Sud Muntenia, în calitate de administrator de schemă, va acorda sprijinul financiar necesar pentru elaborarea documentațiilor tehnico-economice și a altor documentații aferente pregătirii și implementării proiectelor din domeniile incluse în  Strategia de Specializare Inteligentă a regiunii Sud Muntenia, prin Programul Operaţional Asistenţă Tehnică 2014-2020. Bugetul alocat regiunii de dezvoltare Sud Muntenia aferent acestui tip de sprijin este de 4.079.158 lei.

Sprijinul financiar pentru elaborarea documentațiilor tehnico-economice conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/2020, va fi acordat sub formă de:

 • ajutor de minimis - pentru autoritățile publice locale, universități, institute de cercetare, IMM, întreprinderi mari și ONG;
 • ajutor de stat - pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM).

În cadrul prezentului apel de fișe de proiect, se vor finanța activități de elaborare a documentațiilor tehnico-economice pentru proiecte de infrastructură pe domeniul Specializare Inteligentă, precum:

 • studiu de fezabilitate sau documentația de avizare a lucrărilor de intervenții, după caz;
 • proiect pentru autorizarea/desființarea executării lucrărilor;
 • proiectul tehnic de execuție.

În funcție de tipul proiectelor, se va acorda sprijin și pentru documentații de tipul:

 • plan de afaceri;
 • studiu de marketing;
 • studiu de oportunitate;
 • studiu geotehnic;
 • studiu pentru obținerea acordurilor/avizelor de mediu;
 • studiu arheologic, studiu hidrologic;
 • studiu topografic;
 • documentație cadastrală;
 • precum și orice alte categorii de studii și documentații pentru obținerea de avize/autorizații care sunt necesare pentru implementarea proiectelor din domeniul specializării inteligente.

Solicitanții care pot depune fișe de proiecte în vederea realizării documentațiilor tehnico-economice sunt:

 • unitățile administrativ teritoriale în parteneriat cu universități, institute de cercetare, ONG, alte entități publice sau private de cercetare-dezvoltare-inovare, microîntreprinderi/ întreprinderi mici, mijlocii și mari;
 • parteneriatele între universități, institute de cercetare, ONG, alte entități publice sau private de cercetare-dezvoltare-inovare, microîntreprinderile și/sau întreprinderile mici, mijlocii și mari;
 • universități, institute de cercetare, ONG-uri, alte entități publice sau private de cercetare-dezvoltare-inovare, microîntreprinderile și/sau întreprinderile mici, mijlocii și mari (pentru proiecte depuse individual).

Ghidul Solicitantului simplificat pentru acordarea de sprijin financiar pentru elaborarea documentațiilor necesare implementării proiectelor de specializare inteligentă ale regiunii Sud Muntenia supus consultării publice poate fi descărcat, alături de anexe, de pe site-ul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, www.adrmuntenia.ro, secțiunea Planificare regională > Documente 2021-2027, titlul „Metodologie pentru verificarea și evaluarea fișelor de proiect depuse conform OUG nr. 88/2020” > „Specializare inteligentă”, link: https://www.adrmuntenia.ro/download_file/article/560/ghid-simplificat-SSI-20-10-2020.rar.

Notă

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.