ADR Sud Muntenia

Consiliul pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, reunit în ședință ordinară în municipiul Alexandria, județul Teleorman

Joi, 17 decembrie, în municipiul Alexandria, a avut loc ședința ordinară a Consiliului pentru Dezvoltare Regională (CpDR) Sud Muntenia, reunit online prin intermediul aplicației ZOOM.

Proiectele de hotărâre aflate pe ordinea de zi spre aprobare au avut în vedere activitatea Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia (ADR Sud Muntenia). Astfel, membrii CpDR au avizat favorabil: raportul de activitate al Agenției, proiectele referitoare la modificarea statutului și a „Regulamentului de organizare și funcționare al Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia”, precum și noua organigramă alături de statutul de funcții al instituției. Nu în ultimul rând, a fost aprobat proiectul de buget al Agenției aferent anului 2021, au fost desemnați reprezentanții Regiunii de Dezvoltare Sud Muntenia în Comitetul de Monitorizare a Programului Operațional Regional 2014-2020, aprobându-se totodată comisia de cenzori.

Informările realizate la finalul reuniunii au vizat stadiul implementării Programului Operațional Regional 2014 – 2020 în Sud Muntenia, viitorul exercițiu financiar, faza de implementare a Programului Interreg VA România – Bulgaria (2014-2020), precum și măsurile de pregătire a viitorului Program Interreg VI A România – Bulgaria.

Consiliul pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia este organismul regional deliberativ, fără personalitate juridică care este constituit şi funcționează pe principii parteneriale la nivelul regiunii de dezvoltare Sud Muntenia, în scopul coordonării activităților de elaborare şi monitorizare ce decurg din politicile de dezvoltare regională.

CpDR Sud Muntenia este alcătuit din 28 de membri, câte patru de la nivelul fiecărui județ din regiunea noastră (Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova şi Teleorman), după cum urmează: președintele consiliului județean, reprezentantul consiliilor locale municipale, reprezentantul consiliilor locale orășenești, reprezentantul consiliilor locale comunale.

Alte știri ADR Muntenia