Acum ne puteți găsi și pe

ADR Sud Muntenia la Cel de-al șaptelea forum anual al Strategiei Uniunii Europene pentru regiunea Dunării și la workshopul tematic „Activități de capitalizare” pentru regiunea Dunării

În perioada 16 -19 octombrie au avut loc la Sofia, Bulgaria, Cel de-al șaptelea Forum Anual al Strategiei Uniunii Europene pentru regiunea Dunării, precum și workshopul tematic organizat în cadrul Polului 1 al „Programului Transnațional Dunărea – activități de capitalizare”.

Cel de-al șaptelea forum anual al Strategiei Uniunii Europene pentru regiunea Dunării - organizat în comun de Bulgaria, în calitate de președinte SUERD, și de Comisia Europeană – a avut drept principal obiectiv dezvoltarea turismului ca o condiție prealabilă pentru creșterea economică și coeziune teritorială în regiunea Dunării. Astfel, forumul anual a acoperit subiecte de o importanță deosebită privind conservarea patrimoniului cultural și istoric, noile tehnologii, digitalizarea în sectorul turismului, menținerea siguranței și a securității în turism, conectivitate la transport și mobilitate. Au fost abordate, de asemenea, aspecte cu privire la sinergia și coerența strategiilor macroregionale pentru atingerea obiectivelor comune ale UE și pentru menținerea acestora după 2020. În plus, au fost programate două sesiuni tematice paralele privind mobilitatea și siguranța turismului durabil în spații publice, precum și o expoziție în aer liber.

În cadrul workshopului cu tema „Activități de capitalizare” aferent Polului 1 - „Ecosistem inovativ pentru IMM-uri”, al „Programului Transnațional Dunărea”, Prioritatea 8 SUERD - „Competitivitatea” s-au prezentat proiecte de succes, rezultatele obținute pe parcursul implementarii lor, principalele provocări, precum și felul în care acestea au fost depășite.

La cele două evenimente au participat: coordonatorii Polului 1 - Steinbeis-Europa- Zentrum, Germania și Facultatea de Informatică din Novo Mestro, Slovenia, coordonatorul Polului 2 - Centrul de Inovare Socială, Germania, coordonatorul Polului 3 – IFKA, Ungaria, coordonatorii Axelor Prioritare 7 și 8 SUERD - Ministerul Educației, Științei, Cercetării și Sportului al Republicii Slovace și Ministerul Economiei, Muncii și Locuințelor Germania, precum și un reprezentant al Programului Transnațional Dunărea.

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, în calitate de lider al proiectului Danube S3 Cluster, a fost reprezentată prin Daniela Camelia Traian, director Seviciul Comunicare și Dezvoltare Urbană și de Gilda Lidia Niculescu.

Obiectivul principal al proiectului Danube S3 Cluster este de a stimula ecosistemul antreprenorial bazat pe inovare în zona Dunării, prin elaborarea politicilor de cluster în contextul RIS 3, precum și prin îmbunătățirea cunoștințelor și a abilităților de management al inovării și promovarea cooperării transnaționale a clusterelor în industria agroalimentară.

Perioada de implementare a proiectului Danube S3 Cluster este 1 iulie 2018 – 30 iunie 2021, iar bugetul total al acestuia este de peste 1,7 milioane de euro, din care bugetul ADR Sud Muntenia este de aproximativ 190.000 de euro. Contribuția Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia în proiect este de 2%, adică aproximativ 3.800 de euro.

Consorțiul proiectului este format din 15 parteneri și 5 parteneri strategici asociați. Partenerii sunt: Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia – lider de proiect, STEINBEIS – Germania, Pannon Business Association – Ungaria, Universitatea din Maribor – Slovenia, CRIMM – România, EKO-SUSTAV – Managementul deșeurilor SRL – Croația, Bioeconomy Cluster – Slovacia; IFKA Instituție de drept public non-profit pentru dezvoltarea industriei - Ungaria, Centru de Sprijin pentru IMM-uri – Bulgaria, INMA - România, ITC - Clusterul de Inovare Tehnologică Murska Sobota – Slovenia, Facultatea de Științe Tehnice – Serbia, Asociația de Dezvoltare NERDA – Bosnia și Herțegovina, Rețeaua de Transfer Tehnologic – Moldova, Institutul de Probleme de Piață și Cercetare Economică și Ecologică – Ucraina. Parteneri Strategici Asociați ai proiectului sunt Ministerul Economiei – România, Academia de Științe din Moldova, Fundația - GREENLINE Western Balkans Cluster - Bosnia și Herțegovina, Universitatea Tehnică din Ucraina – „Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institut”, Ucraina și Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Comerțului – Croația.

Notă

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.