ADR Sud Muntenia

ADR Sud Muntenia a semnat acordul de colaborare cu Ministerul Finanțelor, pas important pentru operaționalizarea ca Autoritate de Management pentru POR 2021-2027 în regiune

Luni, 2 mai 2022, Liviu Gabriel Mușat, directorul general al Agenției pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud Muntenia, a fost prezent la Ministerul Finanțelor pentru a semna acordul de colaborare cu Autoritatea de Certificare și Plată (ACP), în calitate de Organism contabil și Organism responsabil cu primirea fondurilor de la Comisia Europeană pentru Programul Operațional Regional (POR) Sud – Muntenia 2021-2027. În aceeași zi, documentele au fost semnate și de către celelalte șapte Agenții pentru dezvoltare regională din România.

Obiectivul general acordului este stabilirea responsabilităților părților semnatare, în ceea ce privește derularea Programului Operațional Regional Sud - Muntenia 2021-2027, cu privire la următoarele atribuții: menținerea pistei de audit; managementul financiar; managementul neregulilor și al rapoartelor de audit; utilizarea Sistemului Unic de Management al Informației (SMIS); contabilitate; managementul riscurilor.

Acordul intrat în vigoare este aplicabil până la închiderea oficială a Programul Operațional Regional Sud - Muntenia 2021-2027 de către Comisia Europeană. Părțile semnatare ale acordului analizează periodic modul de respectare a prevederilor prezentului acord pe parcursul implementării POR Sud Muntenia 2021-2027 și comunică propunerile de soluții privind îmbunătățirea continuă a sistemului de management și control al POR, având în vedere experiența de implementare, în scopul agreării de comun acord a acestora.

Documentul stabilește responsabilitățile celor două părți în ceea ce privește managementul financiar, astfel deschizându-se seria documentelor oficiale încheiate conform OUG 122/2020 pentru accesarea fondurilor europene alocate prin POR 2021-2027, în regiunea de dezvoltare Sud - Muntenia.

La finele anului trecut, Agențiile pentru dezvoltare regională au fost desemnate, conform OUG 122/2020, Autorități de management pentru POR la nivelul celor opt regiuni de dezvoltare, în exercițiul financiar european 2021-2027.

ADR Sud Muntenia va gestiona peste 1,3 miliarde de euro prin POR Sud - Muntenia 2021-2027 pentru cetățenii din județele componente ale regiunii - Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova și Teleorman, iar cu ajutorul fondurilor europene regiunea noastră va deveni: mai competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice, cu orașe prietenoase cu mediul, cu mobilitate urbană durabilă, mai accesibilă, educată și atractivă.

Alte știri ADR Muntenia