ADR Sud Muntenia

Planul de Dezvoltare Regională Sud Muntenia 2021-2027 și Strategia Integrată de Dezvoltare Teritorială a regiunii Sud Muntenia 2021-2027, publicate în consultare publică!

Vineri, 4 iunie, Agenția pentru Dezvoltare Regională a publicat în consultare publică „Planul de Dezvoltare Regională 2021-2027” și „Strategia Integrată de Dezvoltare Teritorială a regiunii Sud Muntenia 2021-2027”. Comentariile și propunerile de îmbunătățire ale celor două documente pot fi transmise pe adresa de e-mail amsudmuntenia@adrmuntenia.ro, până în data de 5 iulie 2021.

„Planul de Dezvoltare Regională Sud Muntenia 2021-2027”, principalul document strategic al dezvoltării regiunii Sud – Muntenia, își propune să continue și să actualizeze direcțiile de dezvoltare formulate atât de documentele strategice de la nivel național (Planul Național de Dezvoltare 2014-2020), cât și de cele de la nivel regional (Planul de Dezvoltare Regională 2014-2020 și Strategia Regională de Specializare Inteligentă 2015-2020).

Elaborat într-un larg cadru partenerial, Planul de Dezvoltare Regională al regiunii Sud Muntenia pentru perioada 2021-2027 propune o nouă abordare în elaborarea de politici regionale și anume trecerea la noua generație de politici integrate de dezvoltare, cu o puternică componentă de durabilitate.

Astfel, pe lângă reformularea obiectivelor și instrumentelor, noua politică vizează și o mai bună corelare cu documentele strategice europene (Pactul Ecologic European, Noua Strategie Industrială, Strategia pentru IMM-uri, Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă, etc) și naționale (Programul Național de Reformă 2020, Planul Național de Redresare și Reziliență, Strategia Națională de Dezvoltare Durabilă), precum și cu acțiunile vizate de politicile naționale sectoriale de dezvoltare. Această nouă abordare a fost generată de contextul european și național în care s-a desfășurat procesul de planificare, dar și de lecțiile învățate din exercițiul de programare 2014 – 2020.

Cel de-al doilea document publicat spre consultare publică, „Strategia Integrată de Dezvoltare Teritorială a regiunii Sud Muntenia 2021-2027”, oferă cadrul strategic general pentru strategiile de dezvoltare teritorială integrate, ca de exemplu Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană (SIDU) și Strategia de Dezvoltare Județeană (SDJ), elaborate de către autoritățile teritoriale din regiunea Sud - Muntenia la nivel de municipiu reședință de județ sau consiliu județean, în conformitate cu regulamentele europene.

Astfel, strategiile de dezvoltare teritorială integrată conțin zona geografică acoperită de document, analiza nevoilor și a potențialului de dezvoltare a zonei, descrierea abordării integrate pentru a soluționa nevoile și potențialul de dezvoltare identificate și o descriere a implicării partenerilor în elaborarea și implementarea strategiei. În plus, acestea pot conține o listă a operațiunilor ce vor fi susținute.

Documentele pot fi descărcate de pe site-ul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, www.adrmuntenia.ro, secțiunea Dezvoltare Regională > 2021-2027 > Planul de Dezvoltare al Regiunii Sud ‐ Muntenia 2021‐2027, titlul „Consultare publică”, link: https://www.adrmuntenia.ro/index.php/planul-de-dezvoltare-al-regiunii-sud--muntenia-20212027/static/1315.

Sediul ADR Sud Muntenia
Sediul ADR Sud Muntenia

Alte știri ADR Muntenia