ADR Sud Muntenia

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia

Agenţia pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud Muntenia este o instituție neguvernamentală, non profit, de utilitate publică, cu personalitate juridică, care funcționează în domeniul dezvoltării regionale. Agenția este principala organizație de nivel regional care are responsabilitatea și autoritatea elaborării strategiei și implementării politicilor de dezvoltare regională. Pentru îndeplinirea atribuțiilor sale, Agenția colaborează cu autorități ale administrației publice centrale și locale, instituții, organisme, societăți comerciale, institute de cercetare, universități și alte persoane juridice și fizice din țară și străinătate interesate în dezvoltarea economică, socială și culturală a regiunii de Dezvoltare Sud Muntenia.

Domeniul de activitate al ADR Sud Muntenia

 • Autoritate de Management pentru Programul Regional Sud-Muntenia 2021-2027
 • Organism Intermediar pentru Programul Tranziție Justă 2021-2027
 • Organism Intermediar pentru Programul Sănătate 2021-2027
 • Organism Intermediar pentru REGIO - Programul Operațional Regional 2007-2013 și Programul Operațional Regional 2014-2020, finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională;
 • Organism Intermediar pentru POS CCE - Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice 2007-2013, finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională;
 • Administrarea portofoliului de programe și proiecte;
 • Programarea și planificarea regională;
 • Asigurarea secretariatului pentru Consiliul pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia;
 • Promovarea Regiunii de dezvoltare Sud Muntenia;
 • Dezvoltarea parteneriatelor locale.

Serviciile oferite de ADR Sud Muntenia

 • Consultanță și sprijin pentru solicitarea de finanțări alocate din REGIO;
 • Sprijin și consultanță în managementul proiectelor finanțate de REGIO;
 • Consultanță și sprijin pentru solicitarea de finanțări alocate din POS CEE;
 • Sprijin și consultanță în managementul proiectelor finanțate de POS CCE;
 • Sprijin și consultanță în managementul proiectelor PHARE și de la bugetul de stat;
 • Reprezentare regională și punct de contact pentru donatori;
 • Identificarea oportunităților de finanțare;
 • Consiliere și sprijin în investiții;
 • Servicii de asistență tehnică și de formare profesională pentru adulți.

Istoric

adrsm_0.png

20 noiembrie 1998

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a început să funcționeze din anul 1998 și s-a constituit ca urmare a apariției primei legi a dezvoltării regionale, Legea 151/1998. Ulterior aceasta a fost înlocuită cu Legea 315/2004, care, în prezent, guvernează domeniul politicilor de dezvoltare regională.

ADR Sud Muntenia are își desfășoară activitatea în toate cele șapte județe componente ale Regiunii (Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova și Teleorman). Sediul central al Agenției se află în Municipiul Călărași iar în celelalte șase județe este reprezentantă de câte un birou județean, unde își desfășoară activitatea angajați ai Agenției. Colectivul este alcătuit din personal cu experiență în gestionarea fondurilor europene, jumătate dintre actualii angajați având o vechime mai mare de 5 ani în cadrul instituției.

28 noiembrie 2008

În data de 28 noiembrie 2008, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, în calitate de beneficiar, a semnat contractul de finanțare pentru proiectul „Construire sediul pentru ADR Sud Muntenia în municipiul Călărași”, inaugurarea oficială a clădirii având loc în data de 30 noiembrie 2010. Sediul este amplasat pe un teren cu o suprafaţă de 1.692 mp, în strada General Constantin Pantazi, nr. 7A, la ieșirea din vestul municipiului Călăraşi din judeţul Călăraşi. Clădirea este de tip D + P + 3E și are o suprafață construită desfășurată de 2.025 mp.

Investiția a fost realizată cu fonduri nerambursabile prin programul PHARE 2006 Coeziune Economică și Socială „Sprijinirea ADR-urilor pentru reabilitarea/construcția/achiziția de sedii”, linia de buget RO-PHARE-2006/018-147.04.01.05.02, și cu sprijin financiar din partea  județelor din regiunea Sud Muntenia.

sediu-principal-constructie.png
angajatila31dece-1313589420.jpg
angajatila31iuli-1313589592.jpg
angajati31decemb-1313589524.jpg