ADR Sud Muntenia

A fost publicat Ghidul avizat pentru Componenta 13 – Investiția 1 - PNRR

Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse (MFTEȘ), în calitate de minister coordonator de reforme și investiții, a publicat luni, 12 septembrie 2022, Ghidul specific aferent Investiției 1: „Crearea unei rețele de centre de zi pentru copiii expuși riscului de a fi separați de familie”, din cadrul Componentei 13 – Reforme sociale.

Componenta are ca obiectiv general creșterea gradului de integrare și de acces la serviciile sociale și de inserție socio – profesională a unor categorii defavorizate, dezvoltarea unor politice active de stimulare a formalizării muncii și de creștere a impactului și calității serviciilor de asistență socială și de ocupare coroborat cu stimularea accesului pe piața forței de muncă prin dezvoltarea unor formule flexibile de lucru și a unor măsuri de activare în zona economiei sociale.
Prin Investiția 1 vor fi susținute acele inițiative locale care conduc la crearea unor rețele de servicii în interesul şi pentru bunăstarea copilului.

Mai multe detalii puteți obține descărcând Ghidul avizat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE):  Ghid specific PNRR C13 I1

Alte știri ADR Muntenia