ADR Sud Muntenia

A fost prelungit termenul limită pentru depunerea cererilor de finanțare în cadrul apelului „Sprijin pentru noile inițiative locale ale Bauhaus-ului european” dedicat municipalităților mici din statele membre UE

Direcția Generală Politică Regională și Urbană a Uniunii Europene a prelungit termenul limită pentru depunerea cererilor de finanțare în cadrul apelului „Sprijin pentru noile inițiative locale ale Bauhaus-ului european” până la 30 mai, ora 14:00 CEST (15:00, ora României)

Obiectivul cererii de propuneri este de a oferi asistență tehnică micilor municipalități de pe teritoriul Uniunii Europene care ar dori să dezvolte inițiative locale și proiecte de regenerare în conformitate cu principiile noului Bauhaus european. Municipalitățile selectate vor primi asistență specializată și orientări cu privire la modul corespunzător de pregătire și punere în aplicare a ideilor lor de proiect. 

Noul Bauhaus european face din European Green Deal o experiență culturală, centrată pe om, pozitivă și tangibilă pentru toată lumea, promovând transformarea și adaptarea orașelor din întreaga Europă prin locuri frumoase, durabile și incluzive.

Acest apel competitiv caută să sprijine proiecte inspiratoare de transformare, bazate pe teritoriul unde sunt implementate, care promovează cele trei valori complementare ale Noului Bauhaus european în viața de zi cu zi:

 • Sustenabilitate – promovează obiectivele climatice, circularitatea, poluarea zero și biodiversitatea;
 • Estetică – crește calitatea experienței și a stilului dincolo de funcționalitate;
 • Incluziune – promovează valorizarea diversității, accesibilității și accesibilității.

Sunt promovate proiecte conduse de autoritățile publice locale ce contribuie la Noul Bauhaus european în următoarele patru domenii de acțiune:

 • Renovarea clădirilor și spațiilor publice existente într-un spirit de circularitate și neutralitate carbon;
 • Conservarea și transformarea patrimoniului cultural;
 • Adaptarea și transformarea clădirilor pentru soluții de locuințe la prețuri accesibile;
 • Regenerarea spațiilor urbane sau rurale.

Cine poate aplica?

Sunt încurajate să trimită solicitări de finanțare în special orașele mici și municipalitățile mijlocii. Din acest motiv, acest apel vizează autoritățile locale sub pragul de 100.000 de locuitori și deschide calea către o reprezentare echilibrată a diferitelor tipuri de spații și locuri din UE.

Principalele cerințe pentru eligibilitate

 • Domeniul de aplicare geografic: cu sediul într-un stat membru al UE;
 • Tipul de entitate care aplică: autorități publice locale (ex: județe, municipii, orașe), precum și aglomerări, grupuri de municipalități și zone funcționale (inclusiv zonele transfrontaliere) care au toate competențele necesare implementării proiectului depus;
 • Dimensiunea entităților care solicită sprijin: mai puțin de 100.000 de locuitori (în cadrul unui grup, fiecare dintre municipii trebuie să aibă mai puțin de 100.000 de locuitori);
 • Tip de proiect: idei de proiecte avansate privind reconversia infrastructurii existente la fața locului sau a spațiului public.
 • Limba: cererea se depune în limba engleză.

Acest apel este finanțat de Uniunea Europeană, prin Direcția Generală Politică Regională și Urbană, și implementat în colaborare cu Ramboll Management Consulting.

Timpul se scurge: Aplicați acum!

Detalii apel de proiecte: https://c.ramboll.com/local-support-new-european-bauhaus

Formularul cererii de finanțare: https://surveys.adelphi.de/index.php/695812?lang=en

 

Alte știri ADR Muntenia