ADR Sud Muntenia

413

413_1_2.jpg
La sfârşitul săptămânii trecute au fost decernate premiile de excelenţă pentru prima generaţie de proiecte finalizate şi finanţate din Programul Operaţional Regional 2007-2013. Evenimentul de premiere a avut loc în cadrul manifestărilor Forumului Comunicatorilor Regio ce s-a desfăşurat în oraşul Târgu-Mureş în perioada 24 - 26 iunie 2010. La nivelul întregii ţări au fost premiate opt proiecte, câte unul din fiecare regiune de dezvoltare. Din regiunea Sud Muntenia a fost ales spre premiere primul proiect finalizat  ce a avut ca obiectiv reabilitarea Drumului Judeţean 101 G, tronsonul Tãtãrani – Brazi – Brazii de Jos – Tinosu – Sirna – Hãbãud – Crivãţu, finanţat din  Axa prioritară 2, Domeniul major de intervenţie 2.1 „Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane-inclusiv construcţia/reabilitarea şoselelor de centură.
Proiectul premiat în cadrul Forumului Regio a fost realizat în parteneriat de către Consiliul Judeţean Prahova şi Consiliul Judeţean Dâmboviţa şi a avut ca obiectiv reabilitarea a 30 de kilometri de drum judeţean. Valoarea totală a proiectului a fost de  45.802.088,03 lei, din care:
- valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR: 33.229.951,06 lei;
- valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional: 4.417.854,76 lei;
- co-finanţarea eligibilă a beneficiarului: 768.322,57 lei.
Lucrările proiectului au fost finalizate în termen de un an de zile de la semnarea contractului de finanţare, iar pe 3 iunie a avut loc recepţia drumului. Prin această investiţie s-a urmărit facilitarea traficului intraregional în vederea stimulării dezvoltării durabile locale şi regionale, prin îmbunătăţirea conexiunii dintre drumurile naţionale DN 1A şi DN 1, şi facilitarea transportului de marfă pe ruta Ploieşti – Târgovişte - Bucureşti, dar şi a transportului local şi zonal. De asemenea proiectul va contribui la sprijinirea dezvoltării zonei industriale Brazi şi a dezvoltării societăţilor comerciale care îşi desfăşoară activitatea în localităţile adiacente sectorului de drum.
Programul Operaţional Regional se  află în topul celor şapte programe naţionale ce se derulează cu fonduri europene nerambursabile, înregistrând în luna mai cea mai mare creştere a gradului de absorbţie. Astfel, dacă la sfârşitul lunii aprilie, gradul de absorbţie în cadrul POR era de 16,66%, la 31 mai acesta ajusese la 18,36%. În conturile beneficiarilor programului au intrat în decurs de o lună peste 145 de milioane de lei (circa 35 de milioane de euro).
Reţeaua de comunicatori REGIO contribuie în mod semnificativ la diseminarea informaţiilor furnizate de către Autoritatea de Management şi Agenţiile pentru Dezvoltare Regionale determinând o creştere a nivelului de absorbţie a fondurilor provenite din Regio. Obiectivul final este ca, în urma acestor activităţi multiple de informare, să se îmbunătăţească gradul de informare cu privire la beneficiile implementării politicii de dezvoltare regională a Uniunii Europene în România. În Sud Muntenia, Reţeaua de Informare Regio este formată din 80 de instituţii, numărul acestora majorându-se în mod constant. Ultima întâlnire regională a membrilor Reţelei a avut loc la Călăraşi, în data de 25 mai 2010.
ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru REGIO şi are responsabilităţi delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilităţile de finanţare din REGIO puteţi obţine contactând experţii Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.

Alte știri ADR Muntenia