ADR Sud Muntenia

400.000 de Euro disponibili in Regiunea Sud Muntenia

Vineri, 4 august, Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia a  lansat,  la Pitesti, Schema de Granturi pentru Sectorul Privat pentru Pregatirea de Proiecte in Domeniul Gestionarii Deseurilor din Programul Phare 2004 Coeziune Economica si Sociala.  Sprijinul financiar nerambursabil al Uniunii Europene dedicat derularii acestei componente,  pentru regiunea Sud-Muntenia,  este de 300.000 Euro la care se adauga  100.000 euro co-finantarea de la bugetul de stat.

 

Aceasta schema de granturi va oferi sprijin financiar Intreprinderilor Mici si Mijlocii (IMM), din regiunea Sud Muntenia, cu scopul de a le ajuta in pregatirea de viitoare proiecte de investitii in domeniul gestionarii deseurilor. Potrivit ghidului solicitantului, urmatoarele activitati ar putea fi eligibile: pregatirea de studii, studii de piata, analize cost-beneficiu, studii de pre-fezabilitate, studii de fezabilitate, evaluari de impact asupra mediului, care vor sta la baza viitoarelor proiecte de investitii ce se intentioneaza a fi implementate de catre IMM-urile care solicita finantare in cadrul acestei scheme. Ghidul solicitantului este disponibil pe site-ul ADR Sud Muntenia, http://www.adrmuntenia.ro/biblioteca.php?id=6 .

 

Obiectivul principal al finantarii europene acela de a acorda asistenta financiara IMM-urilor locale in eforturile lor de a-si imbunatati capacitatea de gestionare a problemelor ce tin de domeniul deseurilor si, in consecinta, de a contribui la protectia mediului. Valoarea finantarii nerambursabile pentru aceste proiecte pregatitoare va fi cuprinsa intre 10.000 Euro si 75.000 Euro pentru fiecare proiect. Fiecare beneficiar al finantarii nerambursabile trebuie sa contribuie cu cel putin 50% din bugetul proiectului, in numerar.

 

Termenul limita de depunere a cererilor de finantare este  15 septembrie 2006 ora locala  16:00. Acestea vor fi trimise la sediul Ministerului Integrarii Europene, Bd. Libertatii 12, etaj 4, camera  459b, unde, de altfel,  va avea loc evaluarea .

 

Asteptam propuneri de proiect care sa contribuie la dezvoltarea unui portofoliu de proiecte de investitii in domeniul gestionarii deseurilor. Rezultatele acestei scheme de granturi , de exemplu  studiile, analizele,  ar putea forma un portofoliu pentru viitoare proiecte de investitii in domeniul gestionarii deseurilor, ce ar putea primi finantare in cadrul ”Schemei de Investitii pentru Sprijinirea Initiativelor Sectorului Privat in Domeniul Gestionarii Deseurilor”, din Phare CES 2005,  sau din alte surse de finantare, inclusiv Fondul pentru Mediu si Institutiile Financiare Internationale (IFI”, a declarat Liviu Musat, directorul Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia.

 

 

 

Consilier Comunicare si relatii publice

Daniela Traian

Alte știri ADR Muntenia