ADR Sud Muntenia

ADR Sud - Muntenia a organizat prima întâlnire a Grupului de Lucru creat pentru POR Sud Muntenia 2021-2027

ADR Sud-Muntenia, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional Sud Muntenia 2021-2027 și titular al Programului Operațional Regional Sud Muntenia 2021-2027, a organizat online, prin intermediul aplicației Zoom, în data de 6 decembrie 2021, începând cu ora 11:00, prima reuniune a Grupului de Lucru creat special pentru POR Sud Muntenia 2021-2027 în cadrul procedurii de evaluare strategică de mediu, în conformitate cu prevederile art. 14, alin. 3 din H.G. nr.1076/ 2004.

În cadrul acestei întâlniri au fost prezentate acțiunile indicative propuse prin Programul Operațional Regional Sud Muntenia 2021-2027, propunerile privind obiectivele de mediu relevante pentru program, precum și metodologia de realizare a Raportului de mediu în vederea obținerii Avizului de mediu pentru POR Sud Muntenia 2021-2027.

Din cele 103 instituții invitate de a desemna membri în cadrul Grupului de Lucru și de a participa la prima reuniune a grupului, au răspuns invitației 61 de instituții din regiunea Sud Muntenia, cu reprezentanți din rândul consiliilor județene, instituțiilor ale prefectului, agențiilor pentru protecția mediului, serviciilor teritoriale ale ANANP, direcțiilor de sănătate publică, oficiilor de cadastru, direcțiilor județene pentru agricultură, inspectoratelor pentru situații de urgență, Agenției pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului Ploiești, direcțiilor județene pentru cultură, inspectoratelor școlare județene, precum și reprezentanți ai Direcției Județene pentru Sport și Tineret Prahova, Administrației Bazinale de Apă Buzău – Ialomița, Direcției Silvice Giurgiu și Ministerului Transportului și Infrastructurii.

Întâlnirea a avut și o secțiune interactivă, cu discuții referitoare la problemele de mediu identificate în regiunea Sud Muntenia, tipurile de acțiuni ce urmează a fi finanțate prin Programul Operațional Regional Sud Muntenia 2021-2027, precum și acțiunile viitoare din cadrul procedurii de evaluare strategică de mediu pentru POR Sud Muntenia 2021-2027.

Mai multe informații despre stadiul privind desfășurarea procedurii de evaluare strategică de mediu pentru Programul Operațional Regional Sud Muntenia 2021-2027 se găsesc accesând link-ul https://www.adrmuntenia.ro/index.php/por-sud--muntenia-20212027/static/1295.

Alte știri ADR Muntenia