ADR Sud Muntenia

Sedinta Consiliul pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia

În temeiul dispoziţiilor art. 8, alin. (1) şi art. 11, lit. a din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, Presedintele Consiliului pentru Devoltare Regională Sud Muntenia convoaca   şedinţa ordinară  a  Consiliului  ce   va avea loc în data de 29 aprilie 2010, ora 10.30.  în Municipiul Piteşti, Sala  de şedinţe a Consiliului Judeţean Argeş (adresa:  Piaţa Vasile Milea, Nr.1). 

ORDINEA DE ZI

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de activitate al Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia pentru anul 2009 

2. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea  Statutului  Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia.

3. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea  Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii al Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia pentru anul 2010.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia pentru anul 2010. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Regional de Acţiune pentru  Dezvoltarea  Învăţământului Profesional şi Tehnic  ( P.R.A.I.)  2009 – 2013. 

7. Proiect de Hotărâre privind alegerea Preşedintelui şi a Vicepreşedintelui Consiliului pentru Dezvoltare Regională  al Regiunii de Dezvoltare Sud Muntenia. 

Diverse
A. Informare privind implementarea  Programului Operaţional Regional 2007-2013 în regiunea Sud Muntenia.
B. Informare privind stadiul proiectelor implementate prin programele Phare Coeziune Economică şi Socială în regiunea Sud Muntenia. 
C. Informare privind aplicaţiile depuse de ADR Sud Muntenia pentru obţinerea unor finanţări comunitare.
D. Informare privind priorităţile Uniunii Europene – construirea  viitoarei strategii EU 2020. 
E. Informare privind stadiul derulării investiţiei „ Construire sediu pentru ADR Sud Muntenia în municipiul Călăraşi”. 
Materialele pentru şedinţă vor fi publicate pe pagina de internet a Agenţiei, http://adrmuntenia.ro/documente-l-hotarari_consiliul.html, începând cu data de 19 aprilie 2010.

Alte știri ADR Muntenia