ADR Sud Muntenia

ADR Sud Muntenia a lansat cel de-al patrulea apel privind elaborarea documentației tehnico-economice aferente proiectelor de infrastructură finanțată din POAT 2014 - 2020!

Având în vedere economiile înregistrate, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a lansat astăzi, 23 august 2021, a patra sesiune de depunere a fișelor de proiecte, conform prevederilor din cadrul apelului „Sprijin pentru pregătirea de proiectelor de infrastructură în domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variantele ocolitoare și/ sau drumuri de legătură, centre de agrement/ baze turistice/ tabere școlare și infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potențial turistic”, din cadrul Programul Operațional Asistență Tehnică, Axa Prioritară 1 - Întărirea capacității beneficiarilor de a pregăti și implementa proiecte finanțate din FESI și diseminarea informațiilor privind aceste fonduri, Obiectivul specific 1.1 - Întărirea capacității beneficiarilor de proiecte finanțate din FESI de a pregăti şi de a implementa proiecte mature, Acțiunea 1.1.1 - Asistență orizontală pentru beneficiarii FESI și specifică pentru beneficiarii POAT, POIM și POC, inclusiv instruire pentru aceștia și pentru potențialii beneficiari FESI.

adrsm_13_2.jpg

Astfel, la nivelul regiunii Sud Muntenia, valoarea rămasă neacoperită, din totalul alocat, care va fi destinată elaborării documentațiilor în domeniile mobilitate urbană, regenerară urbană și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variantele ocolitoare și/sau drumuri de legătură  este de 4.750.963,16 lei.

Fișele de proiect pot fi transmise prin e-mail, la adresa fise.proiecte@adrmuntenia.ro, în perioada 24 august, ora 10:00 - 10 septembrie 2021, ora 10:00, de către următoarele categorii de solicitanți eligibili:

- unitățile administrativ teritoriale (orașe, municipii, județe) pentru proiectele destinate mobilității urbane și regenerării urbane;

- județe individual sau parteneriate între acestea și/sau între acestea și autorități publice locale pentru proiectele destinate infrastructurii rutiere de interes județean, inclusiv variantele ocolitoare și/sau drumuri de legătură.

O unitate administrativ teritorială poate obține sprijin financiar pentru documentația tehnico-economică aferentă unui singur proiect/ domeniu, inclusiv în cazul unui județ care acționează în parteneriat cu alte unități administrativ teritoriale sau care participă într-o asociație de dezvoltare intercomunitară în condițiile legii.

Sunt considerate eligibile proiectele noi sau, după caz, proiectele din listele de rezervă ale POR 2014-2020 exclusiv pentru actualizarea documentațiilor tehnico-economice existente sau pentru continuarea acestora în vederea pregătirii pentru implementare a proiectelor.

Metodologia și anexele obligatorii, necesare depunerii fișelor de proiecte, pot fi consultate pe site-ul destinat planificării regionale, adrmuntenia.ro, secțiunea > Planificare regională > Planificare regională 2021-2027, titlul „Apelul 4 - fișe 5D”, accesând linkul următor:https://www.adrmuntenia.ro/planificare-regionala-20212027/static/1243

Alte știri ADR Muntenia