ADR Sud Muntenia

400.000 Euro disponibili in Regiunea Sud Muntenia pentru pregatirea de proiecte in domeniul protectiei mediului

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia lanseaza pe 11 ianuarie 2007, ora 11.00, la sediul Consiliului Judetean Teleorman, Schema de Granturi pentru Sectorul Public pentru Pregatirea de Proiecte in Domeniul Protectiei Mediului, ce urmeaza sa fie finantata din Programul Phare 2005- Coeziune Economica si Sociala.

 

Scopul programului este acela de a acorda asistenta financiara autoritatilor publice locale din localitatile cu maximum 50.000 de locuitori,  cu responsabilitati  in domeniul protectiei mediului si ONG-urilor cu responsabilitati in domeniul biodiversitatii /protectiei naturii din Regiunea Sud Muntenia.

 

Valoarea finantarii nerambursabile nu poate depasi 90% din valoarea totala a costurilor eligibile ale proiectului iar fiecare aplicatie poate primi fonduri nerambursabile incepând cu 10.000 de Euro, suma maxima fiind 75.000 de Euro.

 

In cadrul prezentei scheme de finantare, urmatoarele tipuri de activitati sunt eligibile :  pregatirea de  studii, studii de piata, analize cost-beneficiu, studii de pre-fezabilitate , studii de fezabilitate, evaluari de  impact asupra mediului.

 

Termenul limita de depunere a proiectelor este 1 martie 2007, ora 16.00. Cererile de finantare trebuie trimise la sediul Ministerului Integrarii Europene, Bulevardul Libertatii nr. 12, etaj 4, Registratura. Evaluarea proiectelor depuse va fi realizata la nivel national.

 

Persoana de contact pentru aceasta schema de finantare este dl. George Piperea, expert in cadrul ADR Sud Muntenia. Ghidul solicitantului este disponibil la sediul Agentiei, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 1, cod 910109, judet Calarasi, telefon 0242-331-769, fax 0242-313-167, e-mail monitorizare@adrmuntenia.ro, sau pe pagina de internet a ADR Sud Muntenia, http://www.adrmuntenia.ro/biblioteca.php?id=6, a Ministerului Integrarii Europene, www.mie.ro,  precum si pe cea a Centrului European de Informare, www.infoeuropa.ro.

 

 

Sef birou comunicare

 

Daniela Traian

Alte știri ADR Muntenia