ADR Sud Muntenia

Municipiul Câmpina primeşte finanţare Regio pentru un proiect de infrastructură rutieră

Miercuri, 30 septembrie 2009, s-a semnat cel de-al XIII-lea contract de finanţare din Regio - Axa prioritară 2, Domeniul major de intervenţie 2.1 „Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane-inclusiv construcţia/reabilitarea şoselelor de centură” de la nivelul regiunii Sud Muntenia. Proiectul, al cărui beneficiar este  Consiliul Local al Municipiului Câmpina,  Judeţul Prahova, are ca obiectiv  general decongestionarea traficului şi îmbunătăţirea accesului înspre şi dinspre municipiul Câmpina. Valoarea totală a proiectului este de 25.477.127,02 lei, din care:
-  valoarea totală eligibilă este de 20.723.030,69 lei (finanţare nerambursabilă şi contribuţia Beneficiarului)
-    valoarea neeligibilă estimată inclusiv TVA aferentă acesteia, este de 816.720,50 lei
-    valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile este de 3.937.375,83 lei
-    valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR:   17.925.421,55 lei
-    valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional: 2.383.148,53 lei
-    co-finanţarea eligibilă a Beneficiarului: 414.460,61 lei.
Cele aproximativ 6 milioane de euro atrase prin intermediul Regio vor fi folosite pentru construirea unui pasaj rutier suprateran la intersecţia DN1 în municipiul Câmpina. Durata de implementare a proiectului este de  30 de luni.
Câmpina este cel de-al doilea oraş din judeţul Prahova ce primeşte fonduri Regio pentru reabilitarea infrastructurii de transport. Investiţia ce va fi realizată cu ajutorul fondurilor nerambursabile va facilita mobilitatea populaţiei şi a bunurilor,  asigurând în acelaşi timp condiţiile pentru extinderea schimburilor comerciale şi, implicit, a investiţiilor productive. ”, a declarat Liviu Muşat, directorul Agenţiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia.
ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilităţi delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilităţile de finanţare din Regio puteţi obţine contactând experţii Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.


Dana Traian,
Şef Serviciu Comunicare

Alte știri ADR Muntenia