ADR Sud Muntenia
Data ultimei actualizari : Luni, 23 Octombrie 2017
Acum ne puteţi găsi si pe
Joi, 16 Ianuarie 2014
Noi modificări ale Instrucțiunii nr. 114
Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007 - 2013 (AM POR) din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a modificat Instrucţiunea nr. 114/19.11.2013, privind aplicarea modificării criteriului de eligibilitate a proiectelor finanțabile prin Programul Operaţional Regional.

Conform modificărilor, beneficiarii de finanțare POR care au proiecte în implementare pot solicita, în cazuri temeinic justificate, modificarea duratei contractului și a perioadei de implementare potrivit prevederilor contractului de finanțare. Durata contractului și perioada de implementare a proiectelor nu va putea depăși 31 decembrie 2015. În această situație, Organismele Intermediare vor analiza oportunitatea și legalitatea solicitărilor și vor transmite AMPOR propunerile de Acte Adiționale potrivit prevederilor Procedurii de Monitorizare, numai dacă justificările beneficiarilor sunt întemeiate. AMPOR va analiza oportunitatea și legalitatea solicitărilor de Acte Adiționale și va procesa documentele în consecință.

Ultima solicitare de prelungire a perioadei de implementare trebuie transmisă de beneficiari către Organismele Intermediare cu 60 de zile înainte de 31.12.2015, potrivit prevederilor contractuale.

Documentul este publicat pe site-ul nostru dedicat exclusiv Regio, la secțiunea Clarificări utile, link: http://regio.adrmuntenia.ro/s22/clarificari-utile/.

inapoi la Stiri
Nota: Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.