ADR Sud Muntenia
Data ultimei actualizari : Vineri, 20 Octombrie 2017
Acum ne puteţi găsi si pe
Luni, 27 Mai 2013
Regio sprijină dezvoltarea infrastructurii educaţionale din judeţul Dâmboviţa
În data de 27 mai, ADR Sud Muntenia a parafat un nou contract de finanţare în cadrul Regio – Programul Operaţional Regional 2007 – 2013, pentru dezvoltarea infrastructurii educaţionale.

Comuna Conţeşti va beneficia de asistenţă nerambursabilă pentru proiectul „Reabilitare, modernizare, extindere şi echipare infrastructură educaţională – Şcoala Conţeşti, localitatea Conţeşti, comuna Conţeşti, judeţul Dâmboviţa” în cadrul Axei prioritare 3 „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenţie 3.4 „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă”.

Contractul de finanţare are o valoare totală de 7.061.457,96 lei, din care valoarea totală eligibilă este de 5.347.139,08 lei (fonduri nerambursabile FEDR: 4.545.068,22 lei; valoare nerambursabilă din bugetul național: 695.070,86 lei; cofinanţare beneficiar: 107.000 de lei).

Proiectul vizează îmbunătăţirea calităţii infrastructurii de educaţie şi asigurarea accesului la educaţie. Şcoala cu clasele V – VIII Conţeşti are în prezent cinci săli de clasă, unde îşi desfăşoară activitatea opt cadre didactice şi învaţă 95 de elevi. Cu sprijin nerambursabil Regio se vor realiza lucrări de reabilitare şi modernizare, se va extinde construcţia existentă şi se va amenaja baza sportivă şi curtea şcolii. Totodată, proiectul prevede dotarea cu echipamente de laborator şi IT, precum şi bibliotecă şi sală de lectură.

Prin această investiţie se doreşte ca unitatea de învăţământ să devină punct de referinţă pentru comuna Conţeşti, o şcoală modernă, funcţională, reprezentativă pentru sistemul educaţional, care să respecte standardele europene în domeniu.

Acesta este cel de-al doilea proiect finanţat în cadrul programului Regio pentru dezvoltarea infrastructurii educaţionale din comuna Conţeşti. Primăria mai este beneficiara contractului „Reabilitare, modernizare, extindere şi echipare infrastructura educaţională - Şcoala Bălteni, localitatea Bălteni, comuna Conţeşti, jud Dâmboviţa”, a cărui valoare totală este 6.903.537,40 lei, aflat în implementare.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilităţi delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilităţile de finanţare din Regio puteţi obţine contactând experţii Serviciului Comunicare: 0242-331-769, 0242-315-009, 0728-026-708, fax: 0242-313-167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.

inapoi la Stiri
Nota: Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.