ADR Sud Muntenia
Data ultimei actualizari : Vineri, 20 Octombrie 2017
Acum ne puteţi găsi si pe
Marti, 08 Februarie 2011
Notificare AM POR privind decontarea cheltuielilor aferente TVA si taxelor ISC in cadrul proiectelor finanțate prin POR 2007-2013
Ca urmare a modificarii valorii TVA de la 19% la 24% conform legislaţiei în vigoare, în vederea rambursării  valorii TVA în cadrul contractului de finanţare, au fost identificate situaţii în care sumele aferente TVA prevăzute în bugetul proiectului pe linii bugetare nu sunt suficiente pentru plata TVA aferente cheltuielilor eligibile efectuate de beneficiar.
Această  modificare se poate face astfel:
a)     prin Notificare, când se modifică  valoarea TVA intre liniile bugetare din cadrul  aceluiaşi capitol, în limita a maximum 10% din valoarea liniei în care se face modificarea bugetară
b)     prin  Act Adiţional, când se modifică valoarea TVA între capitole, valoarea TVA aferentă întregului buget al proiectului

Referitor la plata taxelor ISC, au fost identificate situaţii în care s-a considerat eligibilă numai valoarea cotei de 0,1% către ISC aferentă valorii contractului de lucrări  încheiat de beneficiar, deşi acesta a efectuat plata în valoare de 0,1% din valoarea lucrărilor înscrisă în autorizaţia de construire; în această situaţie, se va deconta valoarea taxei ISC la nivelul valorii plătite de beneficiar.
 În ceea ce priveşte valoarea cotei de 0,7% către ISC din valoarea lucrărilor executate, se va deconta valoarea întregii taxe ISC, la nivelul valorii plătite de beneficiar, fără a ţine cont de valoarea  acesteia corespunzătoare numai cheltuielilor eligibile ale lucrărilor executate aferente.
 Reglarea valorii taxelor către ISC corespunzătoare valorii contractului de lucrări (0,1%) şi a lucrărilor efectiv executate (0,7%)  se va efectua la ultima cerere de rambursare.
Textul integral al documentului este publicat pe site-ul nostru la secţiunea  Clarificari utile-Prevederi aplicabile beneficiarilor
inapoi la Stiri
Nota: Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.