ADR Sud Muntenia
Data ultimei actualizari : Joi, 21 Septembrie 2017
Acum ne puteţi găsi si pe
Joi, 13 Mai 2010
Clarificari privind DMI 4.3. Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor
 

Prin intermediul domeniului major de intervenție 4.3. „Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor”, Regio finanţează investiţii în anumite domenii de activitate economică. Aceste domenii sunt identificate și enumerate în ghidul solicitantului aplicabil, la nivel de clase CAEN (coduri de 4 cifre din Clasificarea activităților din economia națională).

La momentul depunerii cererii de finanţare, solicitantul trebuie să aibă deja înscris în actul constitutiv domeniul de activitate eligibil în care doreşte să realizeze investiţia pentru care solicită finanţare, indiferent dacă acesta reprezintă activitatea principală sau secundară a întreprinderii.

Acest domeniu va fi clar identificat în formularul cererii de finanţare, la punctul 2.2 „Locul de implementare a proiectului şi domeniul de activitate în care se realizează investiţia”.

Conform criteriilor de eligibilitate a cererilor de finanțare, activităţile propuse în proiect (investiţia) trebuie să vizeze exclusiv domeniul de activitate eligibil al solicitantului (aşa cum este identificat la punctul 2.2 „Locul de implementare a proiectului şi domeniul de activitate în care se realizează investiţia” din formularul cererii de finanţare).

În acest sens, subliniem faptul că o cerere de finanțare poate conține un singur proiect de investiții, respectiv activități (e.g. achiziții echipamente, crearea spații de producție/ prestare servicii) ce vizează un singur domeniu de activitate al solicitantului (identificat, la nivel de clasă CAEN, la punctul 2.2. din formularul cererii de finanțare, conform instrucțiunilor din ghidul solicitantului).

Totuși, în situația în care rezultatul investiției/ proiectului (e.g. echipamentele achiziționate, spațiul de producție/ prestare servicii construit) va fi utilizat/exploatat în desfășurarea mai multor activități economice ale microîntreprinderii solicitante (identificate la nivel de clasă CAEN), atunci domeniul de activitate în care se realizează investiția va fi considerat acela în care rezultatul investiției este utilizat într-o proporție mai mare. Acest domeniu de activitate va fi menționat la pct. 2.2 „Locul de implementare a proiectului şi domeniul de activitate în care se realizează investiţia” din Formularul cererii de finanțare

inapoi la Stiri
Nota: Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.