ADR Sud Muntenia
Data ultimei actualizari : Vineri, 20 Octombrie 2017
Acum ne puteţi găsi si pe
Marti, 11 Mai 2010
Mediul de afaceri din județul Dâmbovița - sprijinit cu fonduri Regio
 Marți, 11 mai, s-a parafat cel de-al doilea contract din regiunea Sud Muntenia ce are ca obiectiv dezvoltarea unei structuri de afaceri. Astfel, Consiliul Județean Dâmbovița, în calitate de beneficiar de fonduri nerambursabile Regio, a semnat contractul de finanțare pentru proiectul „Lucrări de modernizare a infrastructurii la S.C. MORENI PARC INDUSTRIAL S.A.”. Acesta este finanțat din Programul Operațional Regional 2007 - 2013, Axa prioritară 4 „Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional și local”, Domeniul major de intervenție 4.1 „Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanță regională și locală” și are o valoare totală de 50.403.568,50 lei, din care:
• valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR: 15.501.178,86 lei;
• valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional: 2.371.735,77 lei;
• cofinanţarea eligibilă a beneficiarului: 17.872.914,63 lei.
Contractul de finanțare semnat marți se derulează pe o perioadă de 32 de luni și are ca obiectiv general stimularea dezvoltării economice a municipiului Moreni și a zonei, prin valorificarea potențialului resurselor umane și materiale ale zonei, având ca element central structura de afaceri din cadrul S.C. Moreni Parc Industrial S.A.. Prin această investiție se vor realiza lucrări de reabilitare și extindere constând în: modernizarea a 13 hale industriale din cadrul structurii de afaceri, modernizarea și extinderea rețelelor de bază ale infrastructurii (apă, gaze, canalizare menajeră și pluvială, stație de preepurare, rețea electrică și telecomunicații, inclusiv cablarea și conectarea la internet), modernizarea și extinderea sistemului de circulații auto din interiorul parcului, realizarea unei noi clădiri (clădire monitorizare acces și înregistrare consumuri) etc.
ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilităţi delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilităţile de finanţare din Regio puteţi obţine contactând experţii Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.
 
Expert Serviciu Comunicare,
Diana NEAGU
 
inapoi la Stiri
Nota: Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.