ADR Sud Muntenia
Data ultimei actualizari : Vineri, 22 Septembrie 2017
Acum ne puteţi găsi si pe
Vineri, 07 Mai 2010
Situatie proiecte depuse in cadrul Regio- 6 mai 2010
Până la termenul limită au fost depuse 100 de proiecte, din care: 10 contracte de finanţare sunt semnate, 1 proiect se află în etapa de contractare, 3 proiecte sunt în etapa de vizită la faţa locului, 15 proiecte sunt în etapa precontractuală de analiză a proiectului tehnic/cererii de finanţare revizuite, 65 de proiecte sunt în etapa de evaluare tehnică şi financiară/rezerve, 6 proiecte au fost respinse, asistenţa nerambursabilă solicitată pentru toate acestea fiind de aproximativ 106,17 milioane de euro.
Notă: Depunerea proiectelor în cadrul acestui domeniu major de intervenţie a fost suspendată începând cu data de 14.09.2009, ora 16:00.
Axa prioritară 4: Sprijinirea mediului de afaceri regional şi local 
Domeniul major de intervenţie 4.1 Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanţă regională şi locală – alocare regională 38,27 mil. euro. 
S-au depus 11 proiecte, un proiect a fost retras de către aplicant, un proiect aşteaptă avizul AM POR pentru finanţare, un contract de finanţare a fost semnat, trei proiecte se află în etapa de evaluare tehnică şi financiară şi cinci proiecte se află în etapa de evaluare a conformităţii şi eligibilităţii. Asistenţa financiară nerambursabilă solicitată este de aproximativ 30,97 mil. euro.
Domeniul major de intervenţie 4.2 Reabilitarea siturilor industriale poluate şi neutilizate şi pregătirea de noi activităţi – alocare regională 33,50 mil. euro. 
NICIUN PROIECT DEPUS.
Domeniul major de intervenţie 4.3 Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor - alocare regională 28,47 mil. euro.
În cadrul primului apel de proiecte cu termen limită de depunere 16 iunie 2008 au fost depuse 54 de cereri de finanţare în valoare totală de aproximativ 67,5 milioane de lei (din care asistenţa financiară nerambursabilă solicitată aproximativ 45 milioane de lei). Au fost respinse 30 de proiecte, trei aplicanţi au renunţat la semnarea contractului iar pentru 21 de proiecte s-au semnat contractele de finanţare.
Pe data de 2 noiembrie 2009 a fost publicat Ghidul solicitantului pentru Domeniul major de intervenţie 4.3 „Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor”. Cererile de finanţare pot fi depuse continuu, în condiţiile precizate în ghid, începând cu data de 23 noiembrie 2009, iar alocarea financiară disponibilă pentru această cerere deschisă de proiecte este de 27,28  mil. euro.
În cadrul apelului de proiecte cu depunere continuă au fost depuse 41 de proiecte din care 10 proiecte au fost respinse. În momentul de faţă, 29 de proiecte se află în etapa de evaluare tehnică şi financiară şi două proiecte sunt în etapa preliminară de verificare a conformităţii şi eligibilităţii, cu o valoare totală a asistenţei financiare nerambursabile de aproximativ 4,38 milioane de euro.
Axa prioritară 5: Dezvoltarea şi promovarea turismului 
Domeniul major de intervenţie 5.1 Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea/modernizarea infrastructurilor conexe – alocare regională 32,83 mil. euro. 
Au fost depuse 22 de proiecte, din care unul a fost respins ca neconform administrativ şi redepus ulterior, două contracte de finanţare au fost semnate, un proiect se află în etapa de analiză a cererii de finanţare revizuite, două proiecte se află în etapa precontractuală de analiză a proiectului tehnic, 13 proiecte se află în prezent în etapa de evaluare tehnică şi financiară şi trei proiecte în etapa de evaluare a conformităţii şi eligibilităţii. Valoarea asistenţei financiare nerambursabile solicitate prin aceste proiecte este de aproximativ 73,09 mil. euro.
Notă: Depunerea proiectelor în cadrul acestui domeniu major de intervenţie va fi suspendată începând cu data de 28.05.2010, ora 12:00.
Domeniul major de intervenţie 5.2 Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice – alocarea regională orientativă din FEDR este de 32,87 mil. euro (două sesiuni de depunere de proiecte)
Pe data de 23 noiembrie 2009 a fost reluată depunerea de proiecte în condițiile unei alocări financiare regionale de  de 22,177 mil. euro.
Pe data de 25 februarie 2010, ora 12:00, depunerea proiectelor în cadrul acestui domeniu major de intervenţie a fost suspendată.
Până la termenele limită, au fost depuse 32 de proiecte (13 până la termenul limită de 19.12.2008 şi 19 începând cu 23.11.2009 până la 25.02.2010 inclusiv), din care: şapte proiecte au fost respinse, opt  proiecte se află în curs de verificare a conformităţii şi eligibilităţii, 11 proiecte se află în etapa de evaluare tehnică şi financiară, un proiect se află în etapa precontractuală de analiză a PT-ului, un proiect a fost retras, iar pentru patru proiecte s-au semnat contractele de finanţare. Proiectele aflate în diferite stadii de evaluare şi contractele semnate au o valoare totală a asistenţei financiare nerambursabile solicitate de aproximativ 99,94 mil. euro.
Domeniul major de intervenţie 5.3 Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică - 150.355.934 de euro. 
Pentru acest domeniu, alocarea financiară este distribuită la nivel naţional, iar help-desk-ul este asigurat de Serviciul Asistență Tehnică şi Relaţia cu AM POR, persoană de contact Adiţa Stanca, tel.: +4(021)20.25.500, fax: +4(021)20.25.501, e-mail: adita.stanca@mturism.ro.
 
ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilităţi delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilităţile de finanţare din Regio puteţi obţine contactând experţii Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.
 
Daniela Traian,
Şef Serviciu Comunicare
 
inapoi la Stiri
Nota: Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.