ADR Sud Muntenia
Data ultimei actualizari : Vineri, 20 Octombrie 2017
Acum ne puteţi găsi si pe
Joi, 28 Septembrie 2017
S-a modificat Ghidul solicitantului pentru reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane

Miercuri, 27 septembrie, s-a modificat Ghidul solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor ȋn cadrul apelurilor de proiecte cu numărul POR/2017/3/3.2/1/7 REGIUNI.

Principalele modificări, ce sunt prevăzute în Sinteza principalelor modificărilor a Ghidului solicitantului, vizează:

- extinderea termenului de depunere a proiectelor complementare;

- corelarea, explicitarea şi completarea unor aspecte prevăzute în forma iniţială a ghidului, privind activităţile eligibile;

- includerea unor documente statutare ale partenerilor eligibili pentru etapa precontractuală;

- includerea subactivităţii eligibile privind Construirea de parcaje pentru biciclete;

- includerea şi explicitarea unor aspecte procedurale privind verificarea Planurilor de Mobilitate Urbană Durabilă;

- includerea în cadrul subcategoriei 45 -
Cheltuieli pentru consultanță, a cheltuielilor eligibile privind serviciile de consultanţă/asistenţă juridică în scopul elaborării documentaţiei de atribuire şi/sau aplicării procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică, dacă este cazul;

- includerea cheltuielilor privind reţelele aferente unor sisteme de utilităţi publice, din corpul infrastructurii rutiere, în categoria cheltuielilor eligibile.

Forma consolidată a Ghidului, împreună cu anexele aferente pot fi consultate pe website-ul Agenției, secțiunea
Program > Axe > Axa 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, link: http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1280/axa-3--eficienta-energetica/, precum și pe website-ul programului: www.inforegio.ro.

inapoi la Stiri
Nota: Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.