ADR Sud Muntenia
Data ultimei actualizari : Vineri, 22 Septembrie 2017
Acum ne puteţi găsi si pe
Marti, 22 August 2017
Sesiune de depunere a Strategiilor de Dezvoltare Locală destinate comunităților marginalizate urbane
În perioada 1 septembrie – 13 noiembrie a.c., Grupurile de Acțiune Locală (GAL) din mediul urban, constituite ca asociații în baza O.G. nr. 26/2000, pot depune Strategiile de Dezvoltare Locală (SDL), elaborate în cadrul mecanismului Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunităţii.

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene lansează Ghidul specific privind depunerea și selecția Strategiilor de Dezvoltare Locală (Etapa a II-a a mecanismului DLRC), precum și documentele - anexe Modelul - cadru pentru Strategiile de Dezvoltare Locală și Criteriile de evaluare și selecție a Strategiilor de Dezvoltare Locală.

În cadrul acestui apel pot fi depuse strategiile ce au beneficiat de sprijin pregătitor prin Programul Operațional Capital Uman, precum și strategiile elaborate cu resurse proprii, care respectă prevederile Ghidului.

Finanțarea disponibilă pentru implementarea SDL este de cca 189 milioane de euro pentru orașele din regiunile mai puțin dezvoltate şi 14 milioane de euro pentru orașele din regiunea București - Ilfov, inclusiv municipiul București. Sprijinul financiar provine atât din POCU, Axa prioritară 5, Obiectivul specific 5.1, cât și din POR, Axa prioritară 9, Obiectivul specific 9.1.

Strategiile de Dezvoltare Locală vor fi depuse la sediul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene din București, bulevardul Ion Mihalache, nr. 15 - 17, clădirea Tower Center, pe baza unei scrisori de înaintare, semnată de reprezentantul legal al GAL sau de un împuternicit al acestuia.

Pentru depunerea SDL sunt necesare următoarele acte:

- scrisoarea de înaintare a SDL (2 exemplare), având ca anexă un OPIS al SDL (cuprins și paginație), precum și al anexelor depuse (cu paginație);

- copia actului de identitate al persoanei care depune SDL;

- împuternicire a persoanei care depune SDL, dacă este cazul;

- un exemplar al SDL cu anexe, pe suport hârtie, precum și alte trei exemplare cu anexele aferente, în format electronic.

inapoi la Stiri
Nota: Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.