ADR Sud Muntenia
Data ultimei actualizari : Vineri, 22 Septembrie 2017
Acum ne puteţi găsi si pe
Joi, 17 August 2017
Modificări la Ghidul solicitantului pentru proiectele de regenerare a comunităților defavorizate (Axa prioritară 4, O.S. 4.3)
În data de 17 august s-a modificat Ghidul solicitantului pentru proiectele de regenerare fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale finanțate prin Programul Operațional Regional.

Principalele prevederi se referă la:

• modificarea alocării financiare a apelului de proiecte POR/2017/4/4.3/1, conform Documentului Cadru de Implementare a Dezvoltării urbane durabile - Axa prioritară 4 „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”;

• revizuirea Anexei 3 - Grila ETF, aferentă apelului de proiecte POR/2017/4/4.3/1, prin corectarea punctajelor aferente subcriteriilor (a, b, c) ale criteriului 8.2.1 - Gradul total de îndatorare;

• revizuirea Secțiunii 5.4.2 – Anexele obligatorii la momentul contractării cererii de finanțare, aferentă apelului de proiecte POR/2017/4/4.3/1, prin: completarea anexelor obligatorii cu Formularul bugetar „Fişa proiectului finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene” și Formularul nr. 1 - Fişă de fundamentare, eliminarea mențiunii de la punctul 2 al secțiunii 5.4.2 și renumerotarea anexelor;

• includerea Anexei Zone urbane marginalizate în cadrul Ghidului specific aferent apelului de proiecte POR/2017/4/4.3/1 și revizuirea secțiunilor corespunzătoare din Ghidul specific.

Forma consolidată a Ghidului specific poate fi consultată pe website-ul nostru: http://regio.adrmuntenia.ro, secțiunea POR 2014 – 2020 > Program > Axe > Axa 4 – Dezvoltare urbană, link: http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1281/axa-4--dezvoltare-urbana/, precum și pe site-ul programului, www.inforegio.ro.

inapoi la Stiri
Nota: Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.