ADR Sud Muntenia
Data ultimei actualizari : Vineri, 20 Octombrie 2017
Acum ne puteţi găsi si pe
Luni, 31 Iulie 2017
229,55 de milioane de euro pentru modernizarea drumurilor județene din SUERD
Luni, 31 iulie, Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional a lansat un nou apel de proiecte în cadrul Axei Prioritare 6 - Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1 - Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, apel dedicat sprijinirii obiectivelor prevăzute de Aria prioritară 1 - Interconectarea regiunii Dunării a Strategiei Uniunii Europene privind regiunea Dunării (SUERD).

În perioada 28 august, ora 15.00 – 28 decembrie 2017, ora 15.00 beneficiarii eligibili vor putea depune aplicații pentru investiții în domeniul infrastructurii rutiere în cele 12 județe riverane Dunării: Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ialomița, Brăila, Galaţi, Tulcea, Constanța.

Bugetul alocat este de aproximativ 229,55 de milioane de euro, din care 199,10 milioane de euro provin din Fondul European de Dezvoltare Regională, iar 30,45 de milioane de euro reprezintă cofinanțarea de la bugetul de stat și cuprinde inclusiv supracontractarea de 50% din alocarea inițială, precum și rezerva de performanță. Proiectele localizate în teritoriul acoperit de ITI Delta Dunării nu vor face parte din cadrul acestui apel de proiecte, având alocare financiară separată.

Ghidul Solicitantului conține informațiile specifice pentru apelul de proiecte POR 2017/6/6.1/SUERD/1, referitoare la specificitatea proiectelor, modalitatea de completare și de depunere a cererii de finanțare, condiții de eligibilitate, criterii de evaluare, o descriere a etapelor de verificare, evaluare, contractare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instrucțiuni de completare a Cererii de finanțare de către solicitanți care se va face utilizând sistemul electronic MySMIS.

Vor fi finanțate activități de modernizare a infrastructurii rutiere - drumuri județene, care asigură conectivitatea directă sau indirectă le rețeaua transeuropeană de transport TEN-T. Solicitanții eligibili sunt unitățile administrativ-teritoriale județe (consilii județene) situate în aria eligibilă, singure sau în parteneriat.

Valoarea minimă eligibilă este de un 1.000.000 de euro, iar valoarea maximă eligibilă este de 30.000.000 de euro, cu excepția proiectelor care se realizează în parteneriat între mai multe unități administrativ-teritoriale - județe, caz în care valoarea maximă eligibilă este de 40.000.000 de euro.

Versiunea finală a Ghidului Solicitantului - Condiţii specifice pentru accesarea fondurilor, pentru apelul de proiecte aferent POR 2017/6/6.1/SUERD/1, a fost aprobată prin ordin al ministrului delegat pentru fonduri europene și este disponibiă pe site-ul dedicat implementării POR 2014 – 2020 în regiunea Sud Muntenia, regio.adrmuntenia.ro, secțiunea Program > Axe > Axa 6 - Drumuri, link: http://regio.adrmuntenia.ro/imagini/upload/6_1_suerd_2017.zip, sau pe site-ul programului www.inforegio.ro.

inapoi la Stiri
Nota: Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.