ADR Sud Muntenia
Data ultimei actualizari : Marti, 17 Octombrie 2017
Acum ne puteţi găsi si pe
Vineri, 28 Iulie 2017
Ghidul solicitantului pentru Axa prioritară 10, P.I. 10.1, Obiectiv specific 10.3 - “Creșterea relevanței învățământului terțiar universitar în relație cu piața forței de muncă și sectoarele economice competitive”, în consultare publică
Ieri, 27 iulie, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) a publicat Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent Programului Operaţional Regional, Axa prioritară 10 “Îmbunătățirea infrastructurii educaționale”, Prioritate de investiții 10.1 “Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare”, Obiectiv Specific 10.3 “Creșterea relevanței învățământului terțiar universitar în relație cu piața forței de muncă și sectoarele economice competitive” în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020.


Principalele tipuri de beneficiari eligibili avuți în vedere sunt instituţiile de învăţământ superior de stat cuprinse în Anexa nr. 2 “Structura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ şi limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2017 – 2018” a Hotărârii de Guvern nr. 140/2017 din 16 martie 2017 privind aprobarea “Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2017 – 2018”. Valoarea finanțării nerambursabile acordate este de minimum 100.000 euro, echivalent în lei la cursul de schimb Inforeuro valabil la data lansării apelului de proiecte. Aceste plafoane se aplică întregii valori a finanțării nerambursabile.

Observațiile și propunerile pot fi transmise la adresa regio@mdrap.ro, până la data de 11.08.2017.


Ghidul poate fi consultat pe website-ul Agenției – http://regio.adrmuntenia.ro, secțiunea POR 2014-2020 > Program > Axe > Axa 10, link: http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1287/axa-10--infrastructura-de-educatie/, precum și pe website-ul programului: www.inforegio.ro.

inapoi la Stiri
Nota: Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.