ADR Sud Muntenia
Data ultimei actualizari : Miercuri, 20 Septembrie 2017
Acum ne puteţi găsi si pe
Joi, 13 Iulie 2017
Consultare publică pentru Ghidul solicitantului 3.2, privind mobilitatea urbană durabilă (SUERD)
Ieri, 12 iulie, s-a publicat, spre consultare publică, Ghidul solicitantului pentru Axa prioritară 3 „Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiții 4e „Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare”, Obiectivul specific 3.2 „Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă”, apelul de proiecte dedicat sprijinirii obiectivelor Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării cu numărul POR/2017/3/3.2/1/SUERD.

Eventualele observații și propuneri pot fi transmise la adresa de e-mail: regio@mdrap.ro, până în data 24 iulie 2017.

În ceea ce privește exclusiv regiunea Sud Mutenia, acest apel se adresează, în principal, unităților administrativ-teritoriale orașe şi municipii din judeţele Călărași, Giurgiu, Ialomița și Teleorman, cu excepţia municipiilor reşedinţă de judeţ.

Valoarea totală eligibilă a unui proiect, echivalentă în lei la cursul de schimb InforEuro valabil la data publicării ghidului specific, este de minimum 500.000 de euro și de maximum 5.000.000 de euro, pentru orașele/municipiile cu o populație sub 20.000 de locuitori sau de maximum 10.000.000 de euro, pentru municipiile cu o populație de peste 20.000 de locuitori.

Varianta draft a ghidului, precum și anexele aferente acestuia pot fi consultate pe website-ul Agenției – http://regio.adrmuntenia.ro, secțiunea POR 2014-2020 > Program > Axe > Axa 3 – Eficiență energetică, link: http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1280/axa-3--eficienta-energetica/, precum și pe site-ul programului – www.inforegio.ro.

inapoi la Stiri
Nota: Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.