ADR Sud Muntenia
Data ultimei actualizari : Marti, 17 Octombrie 2017
Acum ne puteţi găsi si pe
Marti, 30 Mai 2017
S-a lansat, spre consultare publică, Ghidul specific pentru infrastructura de turism – SUERD
S-a lansat în consultare publică Ghidul specific pentru apelul de proiecte nr. POR/2017/7/7.1/SUERD1 – Axa prioritară 7 „Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului”, Prioritatea de investiții 7.1 „Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice” în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 - 2020.

Ghidul solicitantului conține informații despre specificitatea proiectelor, modalitatea de completare și de depunere a cererii de finanțare, condiții de eligibilitate, o descriere a etapelor de verificare, evaluare, selecție, contractare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instrucțiuni de completare a Cererii de finanțare de către solicitanți.

Investiţiile care se vor realiza în infrastructura de turism au ca scop creșterea economică a zonelor aflate în declin economic, dar care dispun de un potențial turistic valoros, în vederea creșterii numărului mediu de salariați din staţiunile turistice şi acoperă diversele nevoi de dezoltare de la nivel regional și local de pe teritoriul celor 12 județe riverane Dunării (Caraș Severin, Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ialomița, Brăila, Galați, Tulcea, Constanța) în cadrul a patru regiuni de dezvoltare parcurse de fluviul Dunărea de dezvoltare ale României (Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest, Vest).

Eventualele observații și propuneri pot fi transmise la adresa de e-mail: regio@mdrap.ro, până în data de 9 iunie 2017.

Ghidul, împreună cu anexele aferente pot fi consultate pe website-ul Agenției – http://regio.adrmuntenia.ro, secțiunea POR 2014-2020 > Program > Axe > Axa 7 – Turism > SUERD, link: http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1284/axa-7--turism/, precum și pe site-ul programului - www.inforegio.ro.

inapoi la Stiri
Nota: Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.