ADR Sud Muntenia
Data ultimei actualizari : Marti, 17 Octombrie 2017
Acum ne puteţi găsi si pe
Luni, 29 Mai 2017
A fost aprobată versiunea finală a Ghidului specific POR/8/8.1/8.3/C Grup vulnerabil „Copii”
Astăzi, 29 mai, s-a aprobat versiunea finală a Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelurile de proiecte aferente P.O.R./8/8.1/8.3/C - Grup vulnerabil „Copii”, din cadrul Axei prioritare 8 „Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale”, Prioritatea de investiții 8.1, Obiectivul Specific 8.3 „Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale”, în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, prin ordin al ministrului dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene.

Ghidul conține informațiile specifice necesare în vederea deschiderii apelului de proiecte P.O.R./8/8.1/8.3/C/1 Grup vulnerabil „Copii”, referitoare la specificitatea proiectelor, modalitatea de completare și de depunere a cererii de finanțare, condiții de eligibilitate, criterii de evaluare, o descriere a etapelor de verificare, evaluare, contractare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instrucțiuni de completare a Cererii de finanțare de către solicitanți.

Depunerea cererilor de finanțare se face utilizând sistemul electronic MY SMIS.

Pentru pregătirea proiectelor este prevăzută o perioadă de aproximativ o lună de la data publicării Ghidului specific, astfel încât depunerea proiectelor se va face începând cu data de 3 iulie 2017, ora 12:00. Cererile de finanțare vor putea fi transmise până în data de 3 ianuarie 2018, ora 12:00.

Apelul este de tip necompetitiv, bazat pe lista de proiecte elaborată de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie (ANPDCA), în cadrul proiectului SIPOCA 2.

Ghidul, împreună cu anexele aferente pot fi consultate pe website-ul Agenției, secțiunea Program > Axe > Axa 8 - Infrastructură de sănătate și socială, link: http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1285/axa-8--infrastructura-de-sanatate-si-sociala/, precum și pe website-ul programului: http://www.inforegio.ro.

inapoi la Stiri
Nota: Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.