ADR Sud Muntenia
Data ultimei actualizari : Vineri, 20 Octombrie 2017
Acum ne puteţi găsi si pe
Joi, 13 Aprilie 2017
A fost publicat în consultare publică Ghidul specific aferent Priorității de investiții 3.2 – Mobilitate urbană!
Miercuri, 12 aprilie, s-a publicat, spre consultare publică, Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2017/3/3.2/1/7 REGIUNI și POR/2017/3/3.2/1/BI, Axa prioritară 3 „Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiții 4e „Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare”, Obiectivul specific 3.2 „Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă”.

Eventualele observații și propuneri pot fi transmise la adresa: regio@mdrap.ro, până în data de 2 mai 2017.

Menționăm că solicitanții eligibili pentru această linie de finanțare sunt unitățile administrativ-teritoriale de la nivelul municipiilor și orașelor, cu excepția municipiilor reședință de județ, eligibile în cadrul Axei prioritare 4.

Ghidul poate fi consultat pe website-ul Agenției dedicat implementării POR - http://regio.adrmuntenia.ro, secțiunea POR 2014 – 2020 > Program > Axa 3, link: http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1280/axa-3--eficienta-energetica//, precum și pe pagina de internet a programului – www.inforegio.ro.

inapoi la Stiri
Nota: Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.