ADR Sud Muntenia
Data ultimei actualizari : Vineri, 20 Octombrie 2017
Acum ne puteţi găsi si pe
Miercuri, 29 Martie 2017
Prima ședință a Consorțiului Regional de Inovare Sud Muntenia
În data de 29 martie, ADR Sud Muntenia a organizat, la sediul din Călărași, prima ședință a Consorțiului Regional de Inovare (CRI) Sud Muntenia.

Scopul acestei prime întâlniri a fost de a analiza, de a corela, precum și de a alcătui portofoliul de scrisori de intenție primite de la potențialii beneficiari, care intenționează să depună proiecte în cadrul Axei prioritare 1 din Programul Operațional Regional. Totodată, cu această ocazie a fost aprobat Regulamentul pentru organizarea și funcționarea consorțiului regional și a fost avizat Documentul Cadru Regional.

Consorțiul este o structură consultativă, fără personalitate juridică, coordonat de către Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, care are rolul de avizare a Documentului Cadru Regional de realizare a portofoliului de proiecte aferent, pe baza scrisorilor de intenție, precum și monitorizarea Strategiei de Specializare Inteligentă a Regiunii Sud Muntenia în perioada 2014 – 2020.

Componența consorțiului este constituită din membri titulari sau supleanți, reprezentanți la nivel decizional, astfel: ADR Sud Muntenia, în calitate de coordonator al consorțiului, și institute de cercetare – dezvoltare care operează în regiunea noastră, institute de învățământ superior de stat, acreditate sau structuri de cercetare – dezvoltare ale acestora, institute, centre sau stațiuni de cercetare – dezvoltare ca instituții publice ori de drept public din regiunea București – Ilfov, clustere de inovare, entități de transfer tehnologic, companii mijlocii și mari care au activitate de CDI, patronate care își desfășoară activitatea în domeniile competitive ale Sud Munteniei, precum și Consilii județene.

Rolul acestei structuri este de a emite un aviz consultativ cu privire la Documentul Cadru Regional, de a elabora un punct de vedere cu caracter consultativ cu privire la portofoliul de proiecte aferent acestuia, pe baza scrisorilor de intenție primite de la potențialii beneficiari care intenționează să depună proiecte în cadrul Axei prioritare 1 „Promovarea transferului tehnologic” din cadrul Programului Operațional Regional, precum și de a monitoriza modalitatea de implementare a Strategiei pentru Specializare Inteligentă în regiunea Sud Muntenia. Alocarea regională pentru Axa prioritară 1 este de peste 32 de milioane de euro, reprezentând fonduri FERD și de la bugetul de stat.

Reamintim că până în data de 17 martie, potențialii beneficiari, respectiv entitățile de inovare și transfer tehnologic și parcurile științifice, care intenționează să aplice pentru a obține finanțare din Axa prioritară 1 au transmis în total 17 scrisori de intenție, dintre care cinci sunt pentru înființarea/dezvoltarea de centre de informare tehnologică, două pentru oferirea de servicii de transfer tehnologic, iar 10 pentru înființarea/dezvoltarea de centre de transfer tehnologic.

Acest apel deschis pentru scrisorile de intenție, în vederea identificării expresiilor de interes din partea aplicanților Axei prioritare 1, a reprezentat ultima etapă din procesul de elaborare a Documentului Cadru Regional (Concept note), care a fost avizat astăzi de către Consorțiul Regional de Inovare, urmând să fie supus aprobării de Consiliul pentru Dezvoltare Regională, în ședința din data de 12 aprilie a.c..

inapoi la Stiri
Nota: Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.