ADR Sud Muntenia
Data ultimei actualizari : Marti, 17 Octombrie 2017
Acum ne puteţi găsi si pe
Marti, 07 Februarie 2017
Despre sprijinirea dezvoltării urbane durabile din Sud Muntenia, prin POR 2014 – 2020, la Ploiești
Luni, 6 februarie, ADR Sud Muntenia a organizat la Ploiești, prima întâlnire de lucru din acest an privind dezvoltarea urbană prin POR 2014 – 2020, destinată reprezentanților celor șapte municipii reședință de județ de la nivelul regiunii noastre. 
În cadrul acestui eveniment, directorul Agenției, dr ing. Liviu Mușat, alături de directorul adjunct Dezvoltare și Comunicare, Daniela Traian, precum și reprezentanții Serviciului Dezvoltare Urbană au analizat și dezbătut împreună cu potențialii beneficiari, Documentul Cadru de Implementare (DCI) a Dezvoltării urbane durabile aferent Axei Prioritare 4 „Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile”, care a fost aprobat în varianta finală, în data de 20 ianuarie, prin ordinul comun al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice și fondurilor europene, și al ministrului delegat pentru fonduri europene. 

Prin Axa prioritară 4, regiunii Sud Muntenia îi sunt alocate fonduri nerambursabile de 201,09 milioane de euro, ce pot fi accesate prin intermediul strategiilor integrate, pentru identificarea și rezolvarea problemelor economice, sociale, climatice, demografice și de mediu din localitățile urbane. Din valoarea totală alocată regiunii noastre sunt disponibile fonduri astfel: pentru mobilitatea urbană (P. I. 4.1) – 163, 33 milioane de euro, pentru revitalizarea urbană (P.I. 4.2) – 18,15 milioane de euro, pentru regenerarea comunităților defavorizate (P.I. 4.3) – 8,53 milioane de euro, pentru educație (P.I. 4.4) – 11,09 milioane de euro.

Prin lansarea acestui document s-a dat startul apelului de depunere a documentelor strategice, cu următoarele termene: 20 februarie – 21 august – perioada de depunere a Strategiilor Integrate de Dezvoltare Urbană și a Planurilor de Mobilitate Urbană Durabilă; 29 decembrie – termenul limită de depunere a Documentului Justificativ pentru Fonduri ESI 2014 – 2020. Principiul conform căruia se vor realiza verificarea și evaluarea documentelor strategice este „primul depus, primul evaluat”.

Odată cu publicarea Documentului Cadru de Implementare, Autoritatea de Management pentru POR 2014 – 2020 a realizat un material de informare denumit „Orientări privind Axa Prioritară 4 a POR 2014 - 2020 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”, elaborat în vederea sprijinirii beneficiarilor eligibili. Acest document conține informații importante privind constituirea și funcționarea Autorității Urbane la nivelul municipiilor reședință de județ (procedura de prioritizare și selecție a proiectelor, rolul și componența Autorităților Urbane etc.).

Reamintim celor interesați că toate aceste documente pot fi consultate pe website-ul Agenției, dedicat implementării POR 2014-2020 în Sud Muntenia: http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1281/axa-4--dezvoltare-urbana/, precum și pe pagina de Internet a programului: http://inforegio.ro/ro/por-2014-2020/apeluri-proiecte.html
Menționăm că prin intermediul Serviciului Dezvoltare Urbană, experții noștri oferă în permanență consultanță potențialilor beneficiari.
inapoi la Stiri
Nota: Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.