ADR Sud Muntenia
Data ultimei actualizari : Miercuri, 20 Septembrie 2017
Acum ne puteţi găsi si pe
Luni, 29 August 2016
Ghidul solicitantului pentru Apelul de proiecte 2.1 Microîntreprinderi a fost modificat!
Astăzi, 29 august, Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional a publicat Ordinul nr. 1878/29.08.2016, pentru aprobarea modificării anexei Ghidului solicitantului pentru Apelul de proiecte 2.1 Microîntreprinderi.

 Prin acest document se anunță revizuirea Ghidului solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr. POR 2016/2/2.1.A, Axa prioritară 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiţii 2.1 „Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.

Modificarea documentului a vizat revizuirea, în Ghidul specific – Secțiunea 5 „Procesul de evaluare, selecție și contractare a proiectelor”, a paragrafului prin care se face trimitere la Ghidul general – secțiunea 8 „Verificarea, evaluare, selecția și contractarea proiectelor”. Conform AM POR, această modificare a fost impusă de particularitățile derulării procesului de verificare, evaluare și contractare a proiectelor prin intermediul sistemului electronic MySMIS, ce nu au făcut obiectul Ghidului general. Restul condițiilor și prevederilor Ghidului specific pentru Prioritatea de investiții 2.1 rămân neschimbate.

Prezentul Ordin MDRAP poate fi consultat pe website-ul Agenției - http://regio.adrmuntenia.ro, secțiunea POR 2014 – 2020 > Alte documente, link: http://regio.adrmuntenia.ro/imagini/upload/omdrap18782016.pdf.

 

inapoi la Stiri
Nota: Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.