ADR Sud Muntenia
Data ultimei actualizari : Marti, 17 Octombrie 2017
Acum ne puteţi găsi si pe
Joi, 25 August 2016
Modul de stabilire a ierarhiei proiectelor depuse în cadrul apelurilor pentru POR 2014-2020
Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 (AMPOR) a emis o instrucțiune de lucru prin care se prezintă Organismelor Intermediare (OI) pentru POR din cadrul Agențiilor pentru Dezvoltare Regională (ADR) modul de stabilire a ierarhiei proiectelor depuse în cadrul apelurilor pentru POR 2014-2020.

Apelurile de proiecte lansate în cadrul POR 2014-2020 sunt de două tipuri:

a. Competitive (proiectele depuse sunt finanțate etapizat, în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute în urma evaluării tehnice și financiare, în limita fondurilor alocate apelului de proiecte, cu respectarea elementelor detaliate mai jos)
b. Non-competitive (proiectele depuse sunt finanțate în ordinea depunerii în cadrul apelului dacă obțin, în urma etapei de evaluare tehnică și financiară, punctajul minim pentru a fi acceptate la finanțare, în limita fondurilor alocate apelului de proiecte)

Astfel, pentru apelurile competitive, selectarea și contractarea proiectelor se realizează ținând cont de aspectele de mai jos.

 • După etapa de evaluare tehnică și financiară, OI vor notifica solicitanții la finanțare asupra punctajului obținut și, dacă este cazul, asupra respingerii cererilor de finanțare. Punctajul minim necesar pentru ca un proiect să fie admis (i.e. pragul de calitate aplicabil) este prevazut în ghidurile specifice aplicabile. Notificările vor conține atât punctajul total obținut, detaliat pe fiecare criteriu/subcriteriu în parte, cât și argumentele care au dus la obținerea punctajului respectiv. Încadrarea în alocarea apelului de proiecte se va comunica numai în urma definitivării listei de proiecte finanțabile.
 • Solicitanții la finanțare vor fi informați asupra posibilității de a depune contestații în termen de maximum 30 de zile de la primirea notificării OI. După expirarea acestui termen nu se mai acceptă contestații.
 • Lista proiectelor finanțabile și demararea etapei precontractuale se realizează etapizat pentru intervalul aferent primelor 3 luni ale apelului deschis, și ulterior având în vedere intervale calendaristice lunare. Termenul de 3 luni se va calcula prin includerea lunilor calendaristice, între prima și ultima zi ale lunilor din interval (exemplu: dacă apelul competitiv de proiecte se dechide în data de 15 iunie, intervalul primelor 3 luni va include luna 1 – (15-30 iunie), luna 2 (01-31 iulie) și luna 3 (01-31 august).
 • Prin excepție de la punctul 3, pentru apelurile de proiecte aferente schemelor de minimis, termenul de 3 luni este redus la 2 luni. Pentru apelul de proiecte aferent priorității de investiții (PI) 2.1A/2016 Microintreprinderi, termenul de 2 luni se socotește pe luni calendaristice întregi (exemplu: dacă apelul competitiv de proiecte se deschide în data de 27 iulie intervalul primelor 2 luni calendarisice se va încheia în data de 27 septembrie).
 • După expirarea celor 30 de zile pentru depunerea contestațiilor, pot apărea următoarele situații:
  1. Dacă, pentru proiectele care au obținut cel puțin punctajul corespunzător pragului de calitate (stabilit în ghidul specific al fiecărui apel), nu s-au depus contestații, pentru acestea se va demara, condiționat, etapa de precontractare;
  2. Dacă, pentru proiectele care au obținut cel puțin punctajul corespunzător pragului de calitate (stabilit în ghidul specific al fiecărui apel), s-au depus contestații, se va aștepta soluționarea acestora și, ulterior, se va demara, condiționat, etapa de precontractare;
  3. Dacă, pentru proiectele care au obținut sub punctajul corespunzător pragului de calitate (stabilit în ghidul specific al fiecărui apel), s-au depus contestații, se va aștepta soluționarea acestora și, ulterior, dacă se obține cel puțin punctajul minim de calitate, se va demara, condiționat, etapa de precontractare;
  4. Restul proiectelor depuse care au întrunit punctajul minim necesar pentru a fi considerate admise, vor intra în competiție cu cele depuse începând cu luna a 4-a a apelului respectiv (a 3-a apelului aferente schemelor de minimis)
 • Etapa de precontractare condiționată presupune îndeplinirea următoarelor condiții:
  1. încadrarea în alocarea apelului
  2. întocmirea Listei proiectelor finanțabile pentru sesiunea în care a fost depus proiectul (i.e. primele 3 luni ale apelului, ulterior lunar)
  3. soluționarea contestațiilor pentru proiectele depuse în cadrul sesiunii din care face parte proiectul (primele 3 luni ale apelului, ulterior lunar)
 • Demararea acestei etape se realizeaza ținând cont de ordinea descrescătoare a punctajelor obținute la evaluarea tehnică și financiară, în limita bugetului regional alocat apelului respectiv.
 • Documentele pe care solicitantul le furnizează la solicitarea OI, în etapa de precontractare, precum și demersurile pe care acesta le întreprinde în vederea respectării cerințelor OI, nu asigură contractarea proiectului, dacă nu sunt îndeplinite condițiile de la punctele a.- c. de mai sus și dacă, după verificare, se constată nerespectarea criteriilor de acordare a finanțării.
 • La finalul evaluării tuturor proiectelor și soluționării tuturor contestațiilor depuse în cadrul apelului se va definitiva și publica Listă finală a proiectelor finanțabile (pentru detalii, a se vedea tabelul exemplificativ). OI va notifica solicitanții cu privire la includerea în lista de rezervă, dacă proiectele depășesc alocarea bugetară regională a apelului.

Perioada depunerii de proiecte este prevăzută în cadrul ghidurilor specifice, iar mecanismul de mai sus nu afectează respectivul interval.

Pentru apelurile non-competitive, OI vor notifica solicitanții cu privire la rezultatul evaluării tehnice și financiare. Notificările vor conține punctajul total obținut, detaliat pe fiecare criteriu/subcriteriu în parte, argumentele care au dus la obținerea punctajului respectiv, precum și posibilitatea de a depune contestații în conformitate cu prevederile ghidului specific apelului.

Având în vedere comunicatul emis de AM POR privind Modalitatea de selecție și contractare a proiectelor depuse pe POR 2014 - 2020, precizăm că în Regiunea Sud Muntenia, până în data de 31 iulie 2016, au fost înregistrate:

 • în cadrul Priorității de investiții 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural: 0 proiecte depuse;
 • în cadrul Priorității de investiții 5.2 - Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului: 0 proiecte depuse;

Pentru mai multe detalii privind POR 2014-2020 vizitați www.inforegio.ro și regio.adrmuntenia.ro.

inapoi la Stiri
Nota: Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.