ADR Sud Muntenia
Data ultimei actualizari : Vineri, 20 Octombrie 2017
Acum ne puteţi găsi si pe
Joi, 28 Ianuarie 2016
Întâlnire de lucru privind oportunităţile de finanţare din POR 2014 – 2020 pentru dezvoltarea urbană durabilă
Joi, 28 ianuarie, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a organizat o întâlnire de lucru privind oportunităţile de finanţare din cadrul noului Program Operaţional Regional 2014 – 2020, pentru dezvoltarea urbană durabilă de la nivelul regiunii noastre.

Întrunirea, ce s-a desfăşurat la sediul Agenţiei din municipiul Călărași, a avut ca obiectiv discutarea şi analizarea condițiilor generale de implementare a dezvoltării urbane durabile, în contextul Axei prioritare 4 „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”.

În deschiderea evenimentului, directorul ADR Sud Muntenia, Liviu Muşat, a vorbit despre importanţa cunoaşterii de către toate unităţile administrativ-teritoriale a noilor oportunități de finanțare, declarând următoarele: „Axa prioritară 4 a noului POR este cea mai complexă pe care programul o propune pentru perioada 2014 – 2020. Drept pentru care, în vederea sprijinirii solicitanţilor eligibili – municipiile reşedinţă de judeţ, am făcut câţiva paşi în această direcţie, în primul rând, la nivel organizaţional, în sensul că am înfiinţat o nouă structură în cadrul Agenţiei, la nivelul Direcţiei Dezvoltare şi Comunicare – Serviciul Dezvoltare Urbană. Noua structură se ocupă numai cu Axa prioritară 4, pentru a veni, astfel, în ajutorul reşedinţelor de judeţ să absoarbă cât mai multe fonduri nerambursabile europene. Pentru regiunea noastră, alocarea financiară orientativă depăşeşte 218 milioane de euro, ceea ce înseamnă că fiecare municipiu reședință de județ va beneficia, inițial și în mod egal, de aproximativ 31 de milioane de euro”.

Dezvoltarea urbană durabilă se finanţează prin intermediul strategiilor integrate ce au în vedere rezolvarea problemelor economice, sociale, climatice, demografice şi de mediu din municipiile reşedinţă de judeţe. Existența unei Strategii integrate de Dezvoltare urbană constituie condiția de bază pentru obţinerea finanţării prin intermediul Axei prioritare 4 a POR 2014 – 2020, precum şi a Planurilor de mobilitate urbană durabilă, în cazul finanţării investițiilor legate de transportul public urban și de infrastructura aferentă.

Informaţii referitoare la accesarea finanţării în cadrul Axei prioritare 4 „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile” a POR 2014 – 2020 pot fi obţinute de la Serviciul Dezvoltare Urbană din cadrul Direcției Dezvoltare și Comunicare, e-mail: dezvoltare.urbana@adrmuntenia.ro.

inapoi la Stiri
Nota: Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.