ADR Sud Muntenia
Data ultimei actualizari : Vineri, 22 Septembrie 2017
Acum ne puteţi găsi si pe
Vineri, 01 August 2008
Noi acte normative necesare in implementarea REGIO (Programul Operational Regional)
 Pe site-ul www.adrmuntenia.ro, sectiunea  Programul Operational Regional 2007-2013/Documente-Publicatii au fost publicate doua acte nromative cu informatii folositoare in implementarea REGIO. Este vorba de:

1) Ordinul Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor nr. 863/2008 din 02/07/2008 pentru aprobarea "Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii".
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 524 din 11/07/2008, Actul a intrat in vigoare la data de 11 iulie 2008

 

2) Ordonanţa de Guvern nr. 19/2008 din 16/07/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanţării şi a cofinanţării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul naţional de dezvoltare, în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă.  Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 559 din 24/07/2008
inapoi la Stiri
Nota: Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.