ADR Sud Muntenia
Data ultimei actualizari : Marti, 17 Octombrie 2017
Acum ne puteţi găsi si pe
Luni, 27 Martie 2017
A demarat cursul pentru formarea de „Agenți pentru Managementul Inovării în cadrul IMM-urilor”, la ADR Sud Muntenia
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, prin Serviciul Dezvoltare, a demarat luni, 27 martie, cursul pilot de instruire „Agenți pentru Managementul Inovării în cadrul IMM-urilor” pentru cei care doresc să se perfecționeze în domeniul Inovării. Conceptul de inovare defineşte sintetic introducerea noului. Importanţa şi volumul activităţilor inovative au crescut odată cu dezvoltarea societăţii, în special în ultimele decenii se constată o creştere semnificativă a interesului pentru inovare, ca modalitate de a obţine o creştere economică durabilă a organizaţiilor şi a societăţii. Rolul important pe care îl au în prezent activităţile de introducere a noului poate fi explicat din perspectiva transformărilor din economie şi societate, determinate de creşterea concurenţei, de progresul tehnic şi, mai ales, de dezvoltarea rapidă și determinantă a tehnologiilor informatice.

Cursul se desfășoară în cadrul proiectului „INMA - Agenți pentru Managementul Inovării în cadrul IMM-urilor”, finanțat de Comisia Europeană, pe care Agenția îl implementează în calitate de partener, alături de cinci entități partenere din Turcia, Spania, Italia și Portugalia.

Scopul acestui curs de instruire este de a forma Manageri de Inovare, ale căror competențe și abilități să corespundă cu cerințele actuale de pe piața muncii, pentru a realiza audituri de inovare în cadrul unei întreprinderi.

În total s-au înscris 15 persoane – studenți și persoane care lucrează atât în mediul privat, cât și în mediul public.

Cursul este gratuit, deschis, de tip interactiv, cu exerciții practice și discuții libere, fiind structurat pe module pe teme ce vizează Managementul Strategic, Managementul Resurselor Umane, Managementul Cunoașterii, Responsabilitatea Socială Corporatistă și Noi Tehnologii, ce se va desfășura pe durata a șase zile, la sediul Agenției din Călărași.

La finalizarea cursului pilot, participanții vor face stagii de practică în cadrul unei întreprinderi, unde vor desfășura un audit de inovare, având posibilitatea să-și demonstreze calitățile și abilitățile, precum și ideile de promovare sau dezvoltare a afacerii.

Reamintim totodată că Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a organizat marți, 21 martie, evenimentul local de diseminare a proiectului „INMA - Agenți pentru Managementul Inovării în cadrul IMM-urilor”. În cadrul acestui eveniment, ce s-a desfășurat la sediul Agenției din Călărași, a fost prezentat proiectul INMA, pe care ADR Sud Muntenia îl implementează în perioada noiembrie 2015 – octombrie 2017.

„INMA - Agenți pentru Managementul Inovării în cadrul IMM-urilor” este finanțat de către Comisia Europeană prin programul ERASMUS+, Acțiunea cheie 2: Cooperarea pentru inovare şi schimb de bune practici/ Parteneriate strategice. Obiectivul principal al proiectului este transferarea către partenerii din alte țări europene, a profilului ocupațional european „Agent pentru Managementul Inovării în cadrul IMM-urilor”, alături de materialele de instruire necesare pentru pregătirea viitorilor manageri de inovare, care să aducă plus valoare activității desfășurate în cadrul întreprinderilor mici și mijlocii.

Mai multe detalii privind acest curs de formare pot fi obținute de la Serviciul Dezvoltare, tel./ fax: 0342/108.001, e-mail: programe@adrmuntenia.ro, persoană de contact: Otilia RADU – expert Serviciul Dezvoltare.

inapoi la Stiri
Nota: Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.