ADR Sud Muntenia
Data ultimei actualizari : Marti, 17 Octombrie 2017
Acum ne puteţi găsi si pe
Luni, 17 Octombrie 2016
Conferința Internațională „Dezvoltarea Regională și Disparitățile Teritoriale”
În perioada 15 – 16 octombrie, Centrul de Geografie Regională din cadrul Facultății de Geografie, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, în colaborare cu ADR Sud Muntenia și Colectivul de Geografie al Academiei Române - Filiala Cluj au organizat, la Cluj, cea de-a 7-a ediție a Conferinței Internaționale „Dezvoltarea Regională și Disparitățile Teritoriale”.

La acest eveniment au participat cadre didactice universitare, cercetători, practicieni, factori de decizie, doctoranzi, dar şi persoane interesate de aspectele complexe şi provocările ridicate de dezvoltarea regională, de identificarea şi gestionarea disparităţilor teritoriale sau de amenajarea şi planificarea teritoriului.

În cadrul conferinței au fost dezbătute aspectele complexe și provocările ridicate de dezvoltarea regională, de identificarea și gestionarea disparităților teritoriale sau de amenajarea și planificarea teritoriului.

Evenimentul, de talie internațională, a fost dedicat stabilirii, împreună cu participanţii prezenţi, a unei platforme comune privind fenomenul dezvoltării regionale în următorii ani, prin anticiparea viitoarelor provocări. Cu această ocazie, cadre didactice, specialişti, practicieni din varii domenii şi reprezentând diferite instituţii au participat cu lucrări şi comunicări ştiinţifice, pentru a împărtăşi experienţa acumulată, pentru a crea sau reînnoi parteneriate şi pentru a reflecta împreună asupra situaţiei actuale a diferitelor teritorii existente şi asupra trecutului şi viitorului dezvoltării regionale.

Din partea Agenției pentru Devoltare Regională Sud Muntenia, în calitate de coorganizator al acestui eveniment, au participat directorul Liviu Mușat, Daniela Traian, director adjunct Dezvoltare și Comunicare, precum și Gilda Niculescu, șef Serviciu Dezvoltare.

Directorul Agenției, Liviu Mușat, care a făcut parte din comitetul științific, a susținut o comunicare despre aspectele privitoare la circulația turistică religioasă, prezentând ca studiu de caz Mănăstirea Nucet din județul Dâmbovița. Obiectivul turistic-religios ales în această cercetare sociologică este definitoriu pentru peisajul cultural de profil, aici desfășurându-se, în fiecare an, în luna mai, un important pelerinaj creștin-ortodox cu ocazia Izvorului Tămăduirii. Atracția centrală a acestui pelerinaj o reprezintă Fântâna de Leac, aflată în apropierea acestei mănăstiri, care a fost ctitorită la începutul secolului al XIV-lea, de către ucenici ai Sfântului Nicodim.

Despre exemple de bună practică pentru atragerea și reținerea capitalului uman înalt calificat în regiunea Sud Muntenia a vorbit directorul adjunct Daniela Traian, care a prezentat proiectul Working4Talent, implementat de Agenție, în calitate de partener, în perioada 2012 – 2014. Prin acest proiect s-a urmărit elaborarea unui mecanism care să faciliteze schimbul de informaţii şi de experienţă între regiunile şi oraşele partenere, în legătură cu atragerea şi păstrarea persoanelor talentate, în special în domenii precum cercetarea şi inovarea. În acest sens, scopul proiectului a vizat îmbunătăţirea politicilor locale şi regionale, precum şi a programelor de acţiune, pentru a genera noi locuri de muncă pentru persoanele cu înaltă calificare şi pentru a îmbunătăţi cunoştinţele autorităţilor de la nivel local şi regional, cu privire la o piață a muncii conectată la fluxurile de inovare.

Gilda Niculescu a susținut o prezentare ce a avut ca temă Specializarea inteligentă – demers nou de politică regională, Specializarea inteligentă în regiunea Sud Muntenia. Lucrarea a vizat noua abordare a politicii de dezvoltare regională, care a fost adoptată de Comisia Europeană în cadrul perioadei de programare 2014 - 2020. Această prezentare a fost susținută ca argument pentru necesitatea acestei abordări, în lumina noilor provocări ale societății, prin ilustrarea procesului de elaborare a Strategiei de specializare inteligentă 2014 - 2020 în regiunea Sud Muntenia.

Conferinţa internațională, ce s-a desfășurat pe parcursul a două zile, s-a axat pe următoarele teme:

1: Rezultate privind dezvoltarea regională (din trecut în prezent) – subiectele de discuție au abordat cadrul teoretic şi aplicativ al dezvoltării regionale, transpus prin intermediul impactului dezvoltării regionale în teritoriu, a tipologiilor disparităţilor regionale prezente şi a gestionării optime a disfuncţiilor existente.

2: Provocări şi scenarii privind viitorul dezvoltării regionale – tema de discuții a fost destinată unei perspective particulare asupra viitorului dezvoltării regionale, ţinându-se cont de principalele provocări din domeniu şi de politicile implementate de factorii de decizie responsabili, în vederea creării unei dezvoltări durabile sau a identificării unei identităţi regionale specifice.

Totodată, pe agenda conferiței s-au aflat și alte sub-teme ce au vizat: Interdisciplinaritatea în dezvoltarea regională, Disparităţi regionale, Analize spaţiale regionale, Dezvoltare regională şi provocări urbane (gentrificare, expansiune urbană, mobilitate etc.), Economie creativă, Bune practici în guvernanţa regională, Orizonturi urbane şi regionale (de ex. zonele metropolitane), „Stilul de viaţă” regional sau leadership în dezvoltarea regională, precum și Restructurarea „Dreptului Regiunilor” - perspective provenite de la diverşi actori locali: ONG-uri, cercetători, factori de decizie etc..

inapoi la Stiri
Nota: Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.