ADR Sud Muntenia
Data ultimei actualizari : Vineri, 20 Octombrie 2017
Acum ne puteţi găsi si pe
Luni, 03 August 2015
Primele două ghiduri specifice pentru POR 2014 – 2020, lansate în consultare publică!
Vineri, 31 iulie, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, a lansat primele două Ghiduri specifice în consultare publică pentru POR 2014 – 2020!
Este vorba despre ghidul specific pentru Prioritatea de investiţie 2.1, intitulat Ghidul Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Axei prioritare 2 „Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiție 2.1 „Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri” – Apelul de proiecte 2.1.A. – Microîntreprinderi şi ghidul specific pentru Prioritatea de investiţie 6.1, intitulat Ghidul Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor in cadrul Axei 6 „Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională”, Prioritatea de investiție 6.1 „Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale”.
Eventualele observații sau comentarii la cele două ghiduri pot fi transmise la adresa de e-mail: info@mdrap.ro, până în data de 31 august a.c., ora 16:00.
Ghidurile specifice pentru priorităţile 2.1 şi 6.1 sunt destinate potenţialilor solicitanți pentru respectivele priorităţi de investiții, indiferent de apelurile de proiecte, versiunile finale urmând să fie publicate la finalizarea procesului de consultare publică.
În utilizarea Ghidului specific, prevederile sale se vor completa, acolo unde este cazul, cu prevederile Ghidului general al POR 2014 - 2020, intitulat „Ghidul solicitantului – Condiţii generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014 – 2020”.
Cele două ghiduri pot fi consultate pe website-ul nostru – www.adrmuntenia.ro, secţiunea Planificare regională şi parteneriate > Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, link: 
http://www.adrmuntenia.ro/static/832/programul-operational-regional-2014--2020.html.  
inapoi la Stiri
Nota: Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.