ADR Sud Muntenia
Data ultimei actualizari : Luni, 23 Octombrie 2017
Acum ne puteţi găsi si pe
Luni, 11 August 2014
Concurs pentru ocuparea unui post de expert în cadrul Biroului Monitorizare Proiecte POS CCE (Serviciul Organism Intermediar POS CCE) - biroul județean Prahova din Municipiul Ploiești - 19.08.2014
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia
Organizează în data de 19.08.2014 concurs pentru ocuparea unui post de expert în cadrul Biroului Monitorizare Proiecte POS CCE(Serviciul Organism Intermediar POS CCE)- biroul județean Prahova din Municipiul Ploiești. Contractul individual de muncă va fi pe durată determinată de 1 an din momentul angajării.
Cerinţe obligatorii pentru ocuparea postului:
• Studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalent;
• Cunoştinţe foarte bune de operare pe calculator;
• Capacitatea de gestionare și prelucrare a unui volum mare de informații;
• Capacitatea de a gestiona un volum variabil de muncă și de a respecta termenele stabilite;
• Capacitate de analiză și sinteză.

Cerinţe suplimentare:
• Posesor permis de conducere auto şi posibilitatea deplasării în Regiune.
Dosarele de înscriere se vor depune la sediul central al ADR Sud-Muntenia până la data de 18.08.2014,ora 12.00.
Concursul se va desfăşura în data de 19.08.2014 la sediul central al ADR Sud-Muntenia din Călăraşi, str. Gen. Constantin Pantazi, nr. 7A, jud. Călăraşi, începând cu ora 10:00.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul ADR Sud-Muntenia, str. Gen. Constantin Pantazi,nr. 7A, Călăraşi, tel. 0242/331769. Persoane de contact: Manole Sergiu - Șef Birou Monitorizare Proiecte POS CCE/e-mail: monitorizare.poscce@adrmuntenia.ro și Mâțu Ioana - Șef Birou Resurse Umane/e-mail: resurseumane@adrmuntenia.ro .

Cuprinsul prezentului anunţ, bibliografia, precum şi documentele necesare înscrierii la concurs pot fi consultate şi pe site-ul ADR Sud Muntenia, la adresa www.adrmuntenia.ro (secțiunea Biblioteca - Documente utile),


inapoi la Stiri
Nota: Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.