ADR Sud Muntenia
Data ultimei actualizari : Vineri, 20 Octombrie 2017
Acum ne puteţi găsi si pe
Luni, 11 Martie 2013
ADR Sud Muntenia a devenit Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a semnat astăzi, 11 martie, la sediul Ministerul Economiei, acordul-cadrul de delegare a atribuţiilor privind implementarea Programului Operaţional Sectorial Creșterea Competitivității Economice (POSCCE) 2007 – 2013.

      Astfel, Agenţia devine Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”, Axa prioritară 1 - Un sistem de producţie inovativ şi eco-eficient, Domeniul Major de Intervenție 1.1 - Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă a întreprinderilor, în special a IMM-urilor şi Domeniul Major de Intervenţie 1.3 - Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului.

      Prezentul acord intră în vigoare astăzi, odată cu semnarea acestuia de către Ministerul Economiei, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice”, şi Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia. Durata prezentului acord acoperă întreaga perioadă rămasă de implementare a POSCCE, precum şi o perioadă de cinci ani de la data închiderii POSCCE în România, aşa cum aceasta este stabilită conform art. 89 din Regulamentul Consiliului (CE) 1083/2006.

 Prin intermediul Agenţiei, la nivelul regiunii Sud Muntenia se vor desfășura următoarele operaţiuni din Axa 1:

Domeniul Major de Intervenţie 1.1 - Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă a întreprinderilor, în special a IMM, cu următoarele operațiuni:

·         1.1.1 Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile

·         1.1.2 Sprijin pentru implementarea standardelor internaţionale

·         1.1.3 Sprijin pentru accesul pe noi pieţe şi internaţionalizare

Domeniul Major de Intervenţie 1.3 - Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului, cu următoarea operațiune:

·         1.3.2 Sprijin pentru consultanţă acordat IMM-urilor

În calitate de Organism Intermediar pentru POSCCE, Agenţia va avea următoarele atribuţii: evaluarea şi contractarea cererilor de finanțare depuse, verificarea cererilor de rambursare depuse de către beneficiarii de proiecte, efectuarea de vizite de monitorizare la locul de implementare a proiectelor, monitorizarea realizării indicatorilor asumați în cadrul proiectelor, precum şi asigurarea respectării cerinţelor privind informarea şi publicitatea pentru POSCCE.

 

inapoi la Stiri
Nota: Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.