ADR Sud Muntenia
Data ultimei actualizari : Miercuri, 20 Septembrie 2017
Acum ne puteţi găsi si pe
Miercuri, 10 Octombrie 2012
Conferinta cu tema CORECTIILE / REDUCERILE FINANCIARE SI ASPECTE PENALE

În data de 2 noiembrie  2012, la  Bucuresti, va avea loc Conferinta cu tema             CORECTIILE / REDUCERILE FINANCIARE SI ASPECTE PENALE

Evenimentul se adreseaza atat autoritatilor si institutiilor cu atributii in gestionarea si monitorizarea fondurilor europene, cat si solicitantilor si beneficiarilor acestor fonduri in Romania. Se va pune accentul pe punctele nevralgice, potentiale generatoare de litigii, neregulile si fraudele care pot fi comise, cu exemple concrete, precum si sanctiunile aplicabile – corectii financiare si aspecte penale. Conferinta va fi moderata de Aida CATANA - Senior Consultant - Proiecte Europene, expert accesare fonduri structurale si de coeziune europene, specialist in management de proiect, elaborarea cererilor de finantare in vederea obtinerii fondurilor europene, realizarea de documente in domeniul planificarii strategice in context european, autoare a mai multor lucrari de specialitate editate de Editura Contaplus printre care mentionam „Finanţări europene pentru proiecte ce presupun activitati de cercetare, dezvoltare si inovare: instrumente utile de lucru” si, totdodata, coordonatoarea colectiei „Ghidul Finantarilor Europene de la idee la proiect” - interventie privind politicile si finantarile europene.

TEMATICA Conferinţei ( fara a se limita la aceasta):

ü  Momente-cheie in accesarea, utilizarea si absorbtia fondurilor europene – perioada de dinaintea semnarii contractului de finantare, implementarea si postimplementarea – reguli si eventuale puncte nevralgice.

ü  Sanctionarea neregulilor si a fraudelor – corectiile/ reducerile financiare si aspecte penale – legislatie si hotarari judecatoresti, exemple practice.

ü  Problematica cu care se confrunta autoritatile contractante de la nivel central si local, in domeniul achizitiilor publice si propuneri de solutionare a acestora;

ü  Rolul achizitiilor publice in evitarea corectiilor financiare.

- Criterii de calificare si selectie – conditii restrictive  ce conduc la aplicarea corectiilor financiare

- Nepublicarea în SEAP a clarificărilor (răspuns doar operatorului economic care a solicitat clarificarea).

- Atribuirea contractelor de achiziţii publice prin negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ , fără a fi îndeplinite condiţiile legale (ex tipic art. 122 lit. i)

-  Modificarea conditiilor initiale prin acte aditionale ce constau în principal în modificarea unor condiţii ce au constituit factori de evaluare. ( ex. tipic modificarea duratei de execuţie sau diminuarea valorii contractului prin renunţarea la unele produse prestaţii sau lucrări care au făcut obiectul propunerii financiare şi tehnice)

-  Încălcarea prevederilor art. 204, în sensul că a fost încheiat contractul în baza unei oferte modificate.

-  Negocierea unor clauze contractuale, care au fost definite de către autoritatea contractantă ca obligatorii.

-  Cesiunea contractului unui operator economic care nu ar fi îndeplinit cerinţele de calificare/selecţie.

ü  Relatia autoritatilor cu rol in gestionarea fondurilor europene cu solicitantii si beneficiarii acestora – confruntare sau conlucrare?

ü  Decizia C.N.S.C. versus decizii ale Autoritatilor  de Management in controlul procedurilor de atribuire a contractelor. Motivatie de anulare a procedurilor de atribuire pentru proiecte finantate din instrumente structurale;

ü  Litigii in contextul fondurilor europene – litigii de drept civil, administrativ, penal, de dreptul muncii etc.

ü  Hotarari judecatoresti pronuntate de instantele romane si de Curtea de Justitie a Uniunii Europene cu relevanta in domeniul accesarii si utilizarii fondurilor europene – rolul deosebit al jurisprudentei europene si impactul acesteia asupra situatiei din Romania.

ü  Nereguli si fraude in realizarea si derularea proiectelor ce beneficiaza de cofinantare europeana.

ü  Investigarea coruptiei in achizitiile publice.

ü  Modificarea OUG nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor referitoare la utilizarea fondurilor europene .

ü  Rolul U.C.V.A.P. in procesul de achizitie publica-observator.

ü  Eficientizarea si dezvoltarea retelelor de comunicare cu A.N.R.M.A.P.

ü  Studii de caz, discutii libere si solutii practice la problemele ridicate de participant.

 

INVITATI :

·        Dl. LEONARD ORBAN – Ministru al Afacerilor Europene;

·        Dl. EUGEN TEODOROVICI, Secretar de Stat

·        Dl. MIRCEA DRAGHICI, consilier onorific al Primului-Ministru, deputat in Parlamentul României.

·        Dl. LUCIAN DAN VLADESCU Presedinte al Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice (A.N.R.M.A.P.);

·        Dl. GHEORGHE OANA  - Vicepresedinte - Autoritatea De Audit – Curtea De Conturi A Romaniei;

·        Dna. CRISTINA SPOIALA – Sef Serviciu - (A.N.R.M.A.P.);

·        Dna.  GABRIELA CALIN - Sef  Audit Intern - ADR Sud Muntenia, Partener eveniment

·        Dl. VIOREL PARVU presedinte complet 3, membru al Colegiului C.N.S.C. – Consiliul National de Solutionare a Constestatiilor;

·        Dna. Victoria HODINAConsilier  Autoritatea de Management din cadrul Ministerului Finantelor Publice (expertiza de peste 9 ani in managementul implementarii proiectelor de investitii majore in infrastructura de mediu  finantate de Uniunea Europeana prin ISPA - in prezent Fond de Coeziune).

·        Dl. SORIN FUSEA, Preşedinte A.N.S.A. (partener eveniment )

·        Dna. DANIELA MANUC – Director General Adjunct  AM POS DRU

·        Dl. ALEXANDRU SERBAN CUCU - Director General AM POS Transport

·        Dna. Cezarina FALAN si dna. Violeta STEFANESCU, experti juristi si  formatori autorizati CNFPA

 Taxa de participare: 600 lei ( TVA inclus)  include: consiliere pe timpul desfaşurarii actiunii, mapa de lucru,  coffee break, lunch. Participarea la lucrarile conferintei, se face in baza formularului de inscriere solicitat la tel. 021.222.01.44, sau pe adresa de e-mail: training@proiect-contaplus.ro, in limita locurilor disponibile.

Înregistrarea  se face pana la data de 31 octombrie 2012.

Director eveniment:

DANA CAMBURU: 0731- 354- 146

 

                        

inapoi la Stiri
Nota: Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.