ADR Sud Muntenia
Data ultimei actualizari : Vineri, 20 Octombrie 2017
Acum ne puteţi găsi si pe
Luni, 03 Mai 2010
Președintele Consiliului Județean Teleorman, domnul Liviu Nicolae Dragnea, a preluat conducerea Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia!
Joi, 29 aprilie 2010, cu începere de la ora 11,00, în Sala de ședințe a Consiliului Județean Argeș a avut loc ședința Consiliului pentru Dezvoltare Regională  (CpDR) Sud Muntenia. În cadrul reuniunii de lucru  au fost adoptate  următoarele hotărâri: aprobarea raportului de activitate pentru anul 2009 al  Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, modificarea și completarea  Statutului  și Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Agenţiei, organigrama și statul de funcții, bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2010.
De asemenea, în cadrul ședinței din 29 aprilie, membrii Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia au fost informați cu privire la următoarele teme: implementarea  Programului Operaţional Regional 2007-2013 în regiunea Sud Muntenia, stadiul proiectelor implementate prin programele Phare Coeziune Economică și Socială, aplicațiile depuse de ADR Sud Muntenia pentru obținerea unor finanțări comunitare, prioritățile Uniunii Europene – construirea  viitoarei strategii EU 2020 precum și  stadiul derulării investiției „ Construire sediu pentru ADR Sud Muntenia în municipiul Călăraşi”. 
Totodată, potrivit Regulamentului de Organizare si Functionare al Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, în ședința din 29 aprilie 2010 a fost aleasă o nouă conducere. În acest context, a fost predată ștafeta conducerii CpDR Sud Muntenia de la presedintele Consiliului Judetean Ialomița, domnul Vasile Silvian Ciupercă la președintele Consiliului Județean Teleorman, domnul  Liviu Nicolae Dragnea. De asemenea, președintele Consiliului Judetean Prahova, domnul Mircea Cosma a fost ales în funcția de vicepreședinte al CpDR, acesta succedându-i în funcție domnului  Dumitru Beianu, președintele Consiliului Județean Giurgiu.
Consiliul pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia este organismul regional deliberativ al Regiunii Sud Muntenia, fiind format din 28 de membri. Consiliul  funcționează pe principii parteneriale la nivelul Regiunii noastre, în scopul coordonării activităților de elaborare și monitorizare ce decurg din politicile de dezvoltare regionaă. Consiliul pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia  este alcătuit din președinții consiliilor județene și din câte un reprezentant al fiecarei categorii de consilii locale municipale, orasenesti si comunale din fiecare judet al regiunii. 
ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilităţi delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilităţile de finanţare din Regio puteţi obţine contactând experţii Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.

Daniela Traian
Șef Serviciu Comunicare
inapoi la Stiri
Nota: Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.