ADR Sud Muntenia
Data ultimei actualizari : Vineri, 20 Octombrie 2017
Acum ne puteţi găsi si pe
Luni, 19 Aprilie 2010
Sedinta Consiliul pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia
În temeiul dispoziţiilor art. 8, alin. (1) şi art. 11, lit. a din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, Presedintele Consiliului pentru Devoltare Regională Sud Muntenia convoaca   şedinţa ordinară  a  Consiliului  ce   va avea loc în data de 29 aprilie 2010, ora 10.30.  în Municipiul Pitești, Sala  de şedinţe a Consiliului Județean Argeș (adresa:  Piața Vasile Milea, Nr.1). 

ORDINEA DE ZI

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de activitate al Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia pentru anul 2009 

2. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea  Statutului  Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia.

3. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea  Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii al Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia pentru anul 2010.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia pentru anul 2010. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Regional de Acţiune pentru  Dezvoltarea  Învăţământului Profesional şi Tehnic  ( P.R.A.I.)  2009 – 2013. 

7. Proiect de Hotărâre privind alegerea Preşedintelui şi a Vicepreşedintelui Consiliului pentru Dezvoltare Regională  al Regiunii de Dezvoltare Sud Muntenia. 

Diverse
A. Informare privind implementarea  Programului Operaţional Regional 2007-2013 în regiunea Sud Muntenia.
B. Informare privind stadiul proiectelor implementate prin programele Phare Coeziune Economică și Socială în regiunea Sud Muntenia. 
C. Informare privind aplicațiile depuse de ADR Sud Muntenia pentru obținerea unor finanțări comunitare.
D. Informare privind prioritățile Uniunii Europene – construirea  viitoarei strategii EU 2020. 
E. Informare privind stadiul derulării investiției „ Construire sediu pentru ADR Sud Muntenia în municipiul Călăraşi”. 
Materialele pentru şedinţă vor fi publicate pe pagina de internet a Agenţiei, http://adrmuntenia.ro/documente-l-hotarari_consiliul.html, începând cu data de 19 aprilie 2010.
inapoi la Stiri
Nota: Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.