ADR Sud Muntenia
Data ultimei actualizari : Vineri, 20 Octombrie 2017
Acum ne puteţi găsi si pe
Vineri, 22 Septembrie 2017
Reuniunea Consiliului pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia - 27 septembrie 2017
Miercuri, 27 septembrie 2017, membrii Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud - Muntenia se reunesc în sedință ordinară.

ORDINEA DE ZI
a ședinței ordinare a Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud - Muntenia

Data: 27 septembrie 2017, ora 11.00
Locaţia: Consiliul Județean Argeș (sala de ședințe) - Piața Vasile Milea, nr. 1, municipiul Pitești, județul Argeș

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiție „Construire sediu ADR Sud - Muntenia - Corp B”.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea sumei aferente contribuției proprii a Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud - Muntenia în cadrul proiectului „Social Green - Politici regionale pentru locuințe sociale ecologice” finanțat de către Programul lnterreg Europe.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea sumei aferente contribuției proprii a Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud - Muntenia în cadrul proiectului „PROSME - Promovarea IMM-urilor din România prin intermediul rețelei Enterprise Europe Network” proiect finanțat de Programul pentru Competitivitatea Întreprinderilor și pentru IMM-uri (Cosme).
 4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud - Muntenia pe anul 2017.
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia.
 6. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui și a vicepreședintelui Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud - Muntenia.
 7. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Regiunii de Dezvoltare Sud Muntenia în Comitetul de Monitorizare a Programului Operațional Regional 2014 - 2020.
 8. Proiect de hotărâre privind avizarea aderării ADR Sud - Muntenia la Protocolul de colaborare „Respect pentru valorile naţionale!” încheiat între Consiliul Județean Argeș, Centrul Cultural Județean Argeș, Academia Română - Secția de Arte, Arhitectură și Audiovizual și DACIN SARA.
 9. Diverse.
 10. Proiect de hotărâre privind completarea normativelor de cheltuieli pentru Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia.
 11. lnformări:

  A. Informare privind stadiul Programului Operațional Regional 2014 - 2020 în Regiunea de Dezvoltare Sud - Muntenia.

  Dr jr. Alexandru OPREA
  Preşedinte CpDR Sud - Muntenia

inapoi la Stiri
Nota: Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.