ADR Sud Muntenia
Data ultimei actualizari : Miercuri, 20 Septembrie 2017
Acum ne puteţi găsi si pe
Joi, 08 Iunie 2017
ADR Sud Muntenia a finalizat cursul de instruire Manager de Inovare, în cadrul proiectului INMA
Miercuri, 7 iunie, ADR Sud Muntenia a organizat evenimentul final de diseminare al proiectului „INMA – Agenți pentru Managementul Inovării în cadrul IMM-urilor”, finanțat în cadrul programului ERASMUS +.

Printre participanții la acest eveniment s-au numărat cursanți ai programului de instruire pilot „Agenți pentru Managementul Inovării în cadrul IMM-urilor”, precum și stakeholderi din mediul privat, ONG-uri și instituții publice de la nivelul județului Călărași, implicați în derularea sesiunii de instruire.

Directorul ADR Sud Muntenia, dr ing. Liviu Mușat, le-a mulțumit, cu această ocazie, stakeholderilor pentru sprijinul acordat în implementarea proiectului, precum și cursanților, pentru activitățile realizate în cadrul cursului de instruire. De asemenea, directorul Agenției a declarat că „una dintre cele mai importante realizări în cadrul acestui proiect este autorizarea ADR Sud Muntenia ca furnizor de formare profesională pentru ocupația Manager de inovare, fapt ce reprezintă o premieră în implementarea celor trei proiecte INMA, derulate până în prezent în Europa. Astfel, Agenţia este astăzi autorizată ca furnizor de formare profesională a adulţilor pentru următoarele patru ocupaţii: Manager de proiect, Expert Achiziţii Publice, Evaluator de proiecte și Manager de inovare. Această activitate ce vizează formarea și perfecționarea profesională vine ca urmare a experienţei acumulate de angajaţii noștri de-a lungul celor 18 ani de existenţă ai Agenţiei, interesul fiind de a oferi servicii de calitate întregii comunităţi din regiunea Sud Muntenia.”

Totodată, cu această ocazie, Daniela Traian, director adjunct Dezvoltare și Comunicare, a atras atenția asupra importanței introducerii conceptului de inovare în cadrul întreprinderilor pentru dezvoltarea mediului de afaceri, precum și a comunităților locale din regiunea noastră, din punct de vedere socio-economic.

În cadrul evenimentului, cei care au finalizat sesiunea de instruire au prezentat lucrările de audit elaborate în urma efectuării stagiului de practică în cadrul instituțiilor și întreprinderilor stakeholderilor implicați în acest proiect.

Cursanții au avut astfel oportunitatea să analizeze activitatea unei instituții sau firme și să pună în practică noțiunile dobândite la sesiunea de instruire derulată anterior. De asemenea, stagiile de practică le-au oferit acestora oportunitatea să îşi dovedească calităţile şi abilităţile, precum şi să expună idei de promovare sau dezvoltare a afacerii. Domeniile în cadrul cărora cursanții au desfășurat practica sunt: agricultură, piscicultură, horticultură, voluntariat, administrație publică, organizare evenimente și producție.

La sesiunea de formare de Manageri de inovare, organizată de ADR Sud Muntenia, în calitate de partener în cadrul proiectului „INMA - Agenți pentru Managementul Inovării în cadrul IMM-urilor”, s-au înscris în total 20 de persoane (șomeri şi angajaţi din mediul privat şi cel public din județul Călărași), care doresc să se perfecţioneze în domeniul Inovării, dintre acestea, 17 finalizând programul pilot de instruire.

Cursul, ce s-a derulat la sediul Agenţiei în perioada 3 mai – 7 iunie a.c., a fost gratuit, deschis, de tip interactiv, cu exerciţii practice şi discuţii libere, fiind structurat pe module ce au vizat următoarele domenii: Managementul Strategic, Managementul Resurselor Umane, Managementul Cunoaşterii, Responsabilitatea Socială Corporativă şi Noi tehnologii.

Reamintim că proiectul „INMA - Agenți pentru Managementul Inovării în cadrul IMM-urilor” este finanţat prin programul european ERASMUS+, Acţiunea cheie 2: Cooperarea pentru inovare şi schimb de bune practici/ Parteneriate strategice. Obiectivul principal al proiectului, pe care Agenţia îl implementează în perioada noiembrie 2015 – octombrie 2017, este transferarea către partenerii din alte ţări europene, a profilului ocupaţional european „Agent pentru Managementul Inovării în cadrul IMM-urilor”, alături de materialele de instruire necesare pentru pregătirea viitorilor manageri de inovare, care să aducă plusvaloare activităţii desfăşurate în cadrul întreprinderilor mici şi mijlocii.

inapoi la Stiri
Nota: Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.